تصاویر کامنتگزاری عاشقانه

برای استفاده از هریک از تصاویر ایجاد شده با کاراکتر، بر روی تصویر مورد نظر یک بار کلیک کنید تا انتخاب شود،سپس تصویر را کپی کرده و به محل مورد نظر انتقال دهید

برای ارسال دیدگاه می توانید از طریق فرم زیر این کار را انجام دهید

`
Zynb..☆ :

عاوولی بود..مرصـــ‌♥‌ــی*.^

الی :

فوق العاده بود

پـــریا :

واقعا خارق العاااادس^ــ^

SAEIDDISSl :

دمتون گرم خداییش ایولا دارید

خسته نباشید عزیزان

sinman :

واقعا عالی بود مرسییییییییییییییییی

نوشین :


عـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــی مرسی!

░░░░░░░████████░░░░░░░░█████████░░░░░░
░░░░░██▓▓▓▓▓▓▒▓▓██░░▓█▓▓▓▓▒░▒▒▓▓██░░░░
░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓███▓▓▓▓▓▒▒▒░░▒▓▓█▒░░
░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░░
░▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓▓█░
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▒▓█▒
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▓██
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░█░█░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░▒█░██░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓██
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░▒█░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░
▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓█░
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒░
░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓░░░
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░
░░░░▓█▓▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░
░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░
░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░
░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓▓▓██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓▓██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░

محمد :

بهترین سایتیه که تو عمرم دیدم عالیه لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

ساغر :

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی قششششششششششششششششششششنگ بود ممنوووووووووووووووون
_____________________▓▓▓▓________▓▓▓▓
________▓▓▓▓▓▓▓_____▓▓▓▓▓▓
_______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓████
______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████
_______▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████
_________▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████
_____________▓▓▓▓▓▓▓███████
_______________▓▓▓▓____████
_________________▓________█
_________________♥________♥
________________________▒▒▓▓
_______________________▒▒▓▓▓
_____________________▒▒▒▓▓▓▓
____________________▒▒░▒▓▓▓▓▓
___________________▒░░▒▓▓▓▓▓▓
__________________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓
_________________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
________________▒░░░▒▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
_______________▒░░░░▒▓▒▒▓▓▓▓▓(●)▓▓
_______________▒░░░░▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______________▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
___________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
________▒▒▒░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▒▒░░▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒░░░▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▒▒▒░▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
________▒░▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▒▒▒▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
___▒░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒
__▒░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒
_▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒
▒░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒░░▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▒░░▒
_________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__▒▒░░░░▒░▒
_________▒░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓______▒▒░░░▒░▒
__________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__________▒▒▒▒▒
__________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
___________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓
____________▒░░▒▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒░░▒▓▓▓▓▓▓
______________▒░░▒▓▓▓▓▓
_______________▒░░▒▓▓▓▓
________________▒░░▒▓▓▓
_________________▒░░▒▓▓
___________________▒░▒▓▓
_____________________▒░▒▓▓▒▒.
_______________________▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒
________________________▒░▒░░░▒░░░░▒▒▒
________________________▒░▒░░░▒░░░░░▒▒
_______________________▒░░░▒▒░░▒░░▒▒▒▒▒

الهه :

عـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــی بـــــــــــــــود.....ممنون

*VESTA* :

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهـ بود......

narjes :

خیلی عالی بود لااااااااااایک
____________________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$____________________$$$$$__$$$$$$$

,, :

ســــــــایت عالــــــــیـــــــه...حرفــــ نداره...ممـــــــنون....

mehran ah :

دمت جيز
عاليييييييي بود

سيما :

عاليه ممنون

mina R :

بابا ایولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نیکی :

alieeeeee


........♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥####I####♥
....♥######= )##########♥......♥###########♥
.......♥################♥..♥##L0VE#########♥
.........♥################♥##############♥
...........♥#########NAE#########Y0U######♥
..............♥##########&+_##############♥
................♥#############MAliK########♥
..................♥#####################♥
....................♥#######111709#######♥
......................♥################♥
........................♥#######F0R####♥
...........................♥####EVER####♥
.............................♥#########♥
...............................♥###US##♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.......................................♥

♥فاطمه♥ :

مررررررررررررررررررررررررررررررسی خیلی عاااااااااااااالی بودن

فاطمه :

عالیه واقعن مرسی اگه با تبادل لینک موافقی و امکانش هست خبرم کن

نازی :

مرسیییییییییی واقعا تو عمرم جنین سایت باحالی ندیدم من نظر نمیدارم ولی توسایت شما گداشتم بی نظرین و تک

مرضیه :

ســــــــایت عالــــــــیـــــــه...حرفــــ نداره...ممـــــــنون....

,