نوشتن حروف انگلیسی بزرگ با اندازه کوچک | Aᴀ Bʙ Cᴄ | تغییر ظاهر حروف انگلیسی

این بخش تبدیلگر تغییر حروف کوچک استاندارد انگلیسی به حروف بزرگ اما سایز کوچک می باشد،
برای مشاهده خروجی این تبدیلگر به متن تست شده در داخل کادر های زیر دقت نمایید
نحوه استفاده از این تبدیلگر :
در پایین دو کادر آبی رنگ بر روی هم مشاهده می کنید
متن وارد شده توسط شما در کادر بالایی همزمان در کادر پایین نمایش داده خواهد شد.

برای ارسال دیدگاه می توانید از طریق فرم زیر این کار را انجام دهید

`

تغییر ظاهر حروف استاندارد لاتین و نوشتن حروف بزرگ لاتین با اندازه کوچک

,