❤ امام باقر (ع) : . از كسى كه تو را میگرياند اما خيرخواه توست پيرو...


❤ امام باقر (ع) :
.
از كسى كه تو را میگرياند
اما خيرخواه توست پيروى كن
و از كسى كه تو را میخنداند
اما با تو روراست نيست،
پيروى مكن.
.
المحاسن ج۲ ، ص۴۴۰ ، ح۲۵۲۶ ❤


@Ahaadis1


منبع: ahaadis