#اللهم_العن_الجبت_و_الطاغوت . آن فرقه که زهرای جوان را کشتند ناموس...

#اللهم_العن_الجبت_و_الطاغوت
.
آن فرقه که زهرای جوان را کشتند
ناموس خدای مهربان را کشتند .
ای وای که با کشتن محسن پسرش
یک سوم سادات جهان را کشتند
منبع: dokhat_sher