#فرهنگ_شهادت رهبرانقلاب در دیدار اعضای کنگره‌ی بزرگداشت شهدای استا...

#فرهنگ_شهادت
رهبرانقلاب در دیدار اعضای کنگره‌ی بزرگداشت شهدای استان قزوین: شهدا از عزیزترین شیئی که برای یک انسان وجود دارد -یعنی عمرش، جانش- گذشتند برای خدا؛ در سنین جوانی، در وقتی‌که شهوات و آرزوها در انسان قوی است، پا روی این آرزوها و راحتی و آسایش جسمی گذاشتند و حرکت کردند در راه خدای متعال و جان خودشان را دادند. خود این حرکت، این‌قدر عظیم است. ۹۷/۸/۱۴

منبع: khamenei_quote