#فرهنگ_شهادت رهبرانقلاب، در دیدار اعضای کنگره‌ی بزرگداشت شهدای است...

#فرهنگ_شهادت
رهبرانقلاب، در دیدار اعضای کنگره‌ی بزرگداشت شهدای استان قزوین: سی سال میگذرد از پایان دفاع مقدّس امّا اگر سیصد سال هم بگذرد، این #شهدای_عزیز_ما_فراموش_نخواهند_شد؛ روزبه‌روز اینها زنده‌تر میشوند؛ بحمداللّه در جامعه‌ی ما روزبه‌روز اینها زنده‌تر دارند میشوند. ۹۷/۸/۱۴
منبع: khamenei_quote