❤ . ◈۰۰〖شرایط دوست واقعی〗۰۰◈ . ✅ امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ...


.
◈۰۰〖شرایط دوست واقعی〗۰۰◈
.
✅ امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کسی که تمام شرایط را داشته باشد رفیق کامل است و الا به همان اندازه درجه دوستی او کم می شود، و اگر هیچ یک از آنها را نداشته باشد اساساً نام دوست نمی توان بر او گذاشت.
.
ظاهر و باطنش یکسان باشد. ( آنچه نسبت به تو ابراز می دارد در دل نیز همان باشد )
خوبی تو را خوبی خودش بداند و بدی تو را بدی خود، ( آبروی تو را آبروی خود بداند )؛
اگر در وضع مالی او بهبودی حاصل شد و به ثروتی دست یافت یا به مقامی رسید، با تو تغییر روش ندهد؛
به اندازه توانایی و قدرتش از مساعدت و همراهی با تو مضایقه نکند؛
تو را در روز گرفتاری و بدبختی به دست فراموشی نسپارد و تنهایت نگذارد .
وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۴
.
❤️ قال الامام الصادق علیه السلام:
✍️ پسر نعمان اگر میخواهی دوستی برادرت خالص و یک رنگ برایت باقی بماند پس چهار مورد را رعایت کن:
۱ با او شوخی نکن
۲ بااو جر و بحث نکن
۳ بر او فخر فروشی مکن
۴ و با او دشمنی مکن
۵ و فقط اسراری را با او در میان بگذار که اگر دشمن هم اطلاع یابد به تو زیانی نرساند زیرا که ممکن است دوست روزی دشمن تو شود
.
بحارالأنوار جلد ۷۸ صفحه ۲۹۱
.
⭐برای دریافت فایل با کیفیت طرح های پیج به سایت منتظرگرافیک MNTZRGRAPYK.IR مراجعه کنید.
منبع: ahadise_eshgh