خیانت یه انتخابه یا یه اشتباه؟؟؟
به نظرتون‌چی میشع که یه فردمتاهل خیانت میکنه؟؟


#کامنت_کنید