این هوا قصد نداره یکم سرد شه ما با استایل پاییزیمون همه جا رو ب آتیش بکشیم ..