‏از آیت‌الله سیستانی استفتا شده که
حکم عاشق شدن چیه؟

جواب داده:
«امر غیراختیاری، حکم ندارد.»

شاعرانه‌ ترین فتوا از صدر اسلام تا حالا...