آنهایی که همه ته دیگهای سیب زمینی را میخورند، روزی حق شما را نیز خواهند خورد. ببین کی گفتم.!!!!!!!