کپشن های مربوط به دُنیاے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دُنیاے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے

باز هَم دلَت میخواهَد

بَعضــے وَقتها

فَقَط بَعضــے وَقتها

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے

. .

دﻝ ﻧَﺒﻨﺪ ...


ﻫِے ﺑﺎ ﺗُﻮﺍﻡ ...


آره...


ﺩِﻝ ﻧﺒﻨﺪ بہ ﺟُﻤلہ ﻫﺎیے ﺍﻣﺜﺎﻝ :


ﺗﻮ ﺩُﻧﯿﺎے مَنے ...


ﺗﻮ ﻧَﻔﺲ مَنے ....


ﺗﻮ ﻋِﺸﻖِ مَنے ...


ﺗﻮ ﺑِﺮے ﻣَﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ....


ﺗﺎ ﺍﺑَﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧَﻢ ...


وَ...وَ...ﻭَ.....


ﺩﻟﺘﻮ ﺳِﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ


ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻮنہ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻣَﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ کہ ﻗﺪﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻦ ..


ﻣﯿﺸِﮑَنے ...

ﺩﻝ نبند
ﻫِے ﺑﺎ ﺗُﻮﺍﻡ
آره
ﺩِﻝ ﻧﺒﻨﺪ بہ جمله ﻫﺎیے ﺍﻣﺜﺎﻝ
ﺗﻮ ﺩُﻧﯿﺎے منے
ﺗﻮ ﻧَﻔﺲ منے
ﺗﻮ ﻋِﺸﻖِ منے
ﺗﻮ ﺑِﺮے ﻣَﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
ﺗﺎ ﺍﺑَﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧَﻢ
ﺩﻟﺘﻮ ﺳِﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ
ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻮنہ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻣَﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ کہ ﻗﺪﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻦ
ﻣﯿﺸِﮑَنے
ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﺍسہ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ حرفا..


کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد…


بَعضــے وَقتها ..


فَقَط بَعضــے وَقتها …بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

دُنیا, داشتِ, باشے, دلَت, میخواهَد, بَعضے, وَقتها, فَقَط, بَراے, لَحظِ, شُده, هَمِے, دُنیاے, نَفَر, مَنے, َِنے, نبند, جمله, حرفا, دِلَت,