کپشن های مربوط به باشے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی باشے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𖤐⃟🤍••No one is perfect but being yourself is the most perfect you can be

هیچ ڪس ڪامل نیست. اما این ڪه خودت باشے، ڪامل ترین نوع بودن واسه توئه!

.࿐

𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖎𝖙𝖞 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖓𝖔 𝖆𝖓𝖙𝖊𝖓𝖓𝖆,
𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖚𝖘𝖙 𝖜𝖊𝖆𝖗 𝖆 𝖒𝖆𝖘𝖐

اینجا خود واقعیت باشے آنتن نِمیده،
باید حتما ماسک بزنے ...

#دلنوشته

پسر کــہ باشــے.️🏽.
نمیـــتونے راحتــ دَرداتو بـگے
چون هَمہ اِنتِظار دارن مَــــرد باشے..‌‌
𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑇𝑜 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑇𝒉𝑒𝑚,
𝑁𝑜𝑡 𝑇𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑇𝒉𝑒𝑚༄

‌دلگَرم ڪسی باش ک دلگرمیش تو باشے،
نه سرگرمیش!

‌‌‌‌‌‌.࿐

باید یاد بگیرے ڪه
محڪم باشے مثلِ
یه لبخند پُرِ از بُغض . . ..‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..
 ‌‌‌‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌  ‌‌

پر از اشڪم
ولے میخندم بہ سختے
بہ قول فروغ ڪہ میگفت:
شهامت میخواهد سرد باشے
و گرم بخندے :)
.. ..

تو ڪنارم باشے
دنیا قشنگتر میگذره...
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌.. ..

اینجا مجازیہ دل نبند دل بستے دل بڪن
ناراحتش ڪنے بلاڪ میشے بہ همین راحتے
دو روز نباشے غریبہ ها جاتو پر میڪنن
با بقیہ فرقے ندارے پس بدون با بقیہ ام مثل تو....

‌ #فاز غم.
. .

به لحاظ روحے نیاز دارم که به لحاظ روحے نیاز داشته باشے بهم ..

اینڪہ هر روز مخ یڪیو بزنے
افتخار نداره اگہ تونستے تڪیہ گاه
ڪسے باشے ڪہ دلش بهت گرم باشہ
اونوقت بہ خودت ببال..
‍‍‍‍‍‍‍.. ..