کپشن های مربوط به وَقتها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی وَقتها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے

باز هَم دلَت میخواهَد

بَعضــے وَقتها

فَقَط بَعضــے وَقتها

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے

. .

کـُـل ِدُنیا را هَم کـِه داشتِـه باشـی باز هَم دِلَت میخواهَد…
بَعضـی وَقتها ..
فَقَط بَعضی وَقتها
بَرای یـِک لَحظِـه هَم کِـه شُده …
هَمِـه ی ِدُنیای یـِک نَفَر باشـی!!


کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد…


بَعضــے وَقتها ..


فَقَط بَعضــے وَقتهابَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…