کلا اینجوری هستیم که جذب آدمایی میشیم که اعتماد به نفس زیادی دارن بعد آخرای رابطه اعتماد به نفسشونو نابود میکنیم