پست های مربوط به نابود

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نابود

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

پدرم عقیده داشت که
یک زن نیرومند می‌تونه
از یک مرد هم قویتر باشه،
مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه....
فکر می‌کنم یک زن عاشق،
تقریبا نابود نشدنیه....


. جان اشتاین بک

به جای «دوستت دارم» به محبوب‌‌تون بگید:
«من تو را به جان می‌خوانمت.
به دل می‌نشانمت.
به عشق می‌دانمت.
به غزل می‌سُرایمت.
به ماه می‌پندارمت.
به مهر می‌جویمت.
آری من تو را دوست دارم با تمامِ نابودی‌هایم.»

. .

کلماتِ ناامید کننده میتونه زندگی یه نفرو نابود کنه...

‌‌‌‌‌‌.࿐

گفتیم نمی‌گذره؛ گذشت. گفتیم مگه می‌شه؟شد
گفتیم محال ممکنه؛ ممکن بود. گفتیم باورم نمی‌شه؛ باورمون شد. گفتیم نمی‌گذرم؛ گذشتیم
گفتیم نمی‌بخشم؛ بخشیدیم. گفتیم حرف می‌زنم، سکوت کردیم
گفتیم از پسش برنمیایم، اومدیم
گفتیم دیگه طاقت نمیارم، طاقت آوردیم
گفتیم تنهایی‌ مگه می‌شه؟ تنهایی شد
هرچی گفتیم و فکر کردیم طور دیگه‌ای شد!
باور پشت باور یا قوی تر شد
یا نابود شد و از بین رفت!
این شدن و نشدن‌ها شد تا بشینیم گوشه‌ی زندگی
پا رو پا بندازیم؛ بزنیم رو شونه‌ی خودمون
افتخار کنیم
که میون این شدن ها و نشدن ها تبدیل به آدم بهتری شدیم برای این‌ دنیا!
-پری آ

It sucks because,
For a minute I was happy,
For a minute I was getting better,
For a minute I had hope,
But in a minute I lost it all again.

واقعاً عذابم میده،
چون واسه‌ یه دقیقه خوشحال بودم،
واسه‌ یه دقیقه داشتم بهتر می‌شدم،
واسه‌ یه دقیقه امید داشتم،
اما تو یه دقیقه دوباره همه‌ش از دستم رفت و نیست و نابود شد!

. .

.
هزار جور اشتباه می کنیم
و هر بار خودمان را با
"دفعه اول بود "
"دیگر تکرارش نمی کنم"
توجیه می کنیم …
اما گاهی
لابه لای همین دفعه اولی ها
قلبی ، غروری ،حرمتی
چنان می شکند که تا آخر عمر
ترمیم شدنی نیست!
گاهی برای نابودی یک نفر
یک بار اشتباهمان کافیست …!


- فرشته رضایی

آنلاینه ولی پی وی تو رو سین نمیکنه؟!با بیوت نابودش کن :)).
- بیو شاخ از کجا بیارم؟ اینجا.

وارد شدن بعضیا تو زندگیت
مث وارد شدن
ملخ ها به مزارع کشاورزی میمونه
کل زندگیتو رو نابود میکنن
اخرم راحت رد میشن میرن ...

.. ..

قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید وقتی:

1-وقتی نمی‌بخشید
2-وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
3-وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
4-وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
5-وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
6-وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
7-وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
8-وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
9-وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
10-وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
11-وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
12-وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
13-وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
14-وقتی درمورد همه چیز نگرانید.


ᏔᎻᎬΝ
ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐᵉ ᶜᵒᵐᵉˢ ⁱ'ˡˡ ᵈᵉˢᵗʳᵒʸ ᵃˡˡ ᵒᶠ ᎽϴႮ
وقتش برسه ، همتونو نابود میکنم!

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

پدرم, عقیده, داشت, نیرومند, میتونه, قویتر, باشه, مخصوصا, میکنم, عاشق, تقریبا, نابود, نشدنیه, اشتاین, دوستت, دارم, محبوبتون, بگید, میخوانمت, مینشانمت, میدانمت, میسُرایمت, میپندارمت, میجویمت, تمامِ, کلماتِ, ناامید, کننده, زندگی, نفرو, گفتیم, نمیگذره؛, گذشت, میشه, محال, ممکنه؛, باورم, نمیشه؛, باورمون, نمیگذرم؛, گذشتیم, نمیبخشم؛, بخشیدیم, میزنم, سکوت, کردیم, برنمیایم, اومدیم, دیگه, طاقت, نمیارم, آوردیم, تنهایی, هرچی, دیگهای, نشدنها, بشینیم, گوشهی, بندازیم؛, بزنیم, شونهی, خودمون, افتخار, کنیم, میون, تبدیل, بهتری, شدیم, برای, دنیا, واقعاً, عذابم, میده, واسه, دقیقه, خوشحال, بودم, داشتم, میشدم, دوباره, همهش, دستم, نیست, هزار, اشتباه, خودمان, دفعه, دیگر, تکرارش, توجیه, گاهی, لابه, همین, اولی, قلبی, غروری, حرمتی, چنان, شکند, ترمیم, نابودی, اشتباهمان, کافیست, فرشته, رضایی, آنلاینه, نمیکنه, بیوت, نابودش, بیارم, اینجا, وارد, بعضیا, زندگیت, مزارع, کشاورزی, میمونه, زندگیتو, میکنن, اخرم, راحت, میشن, میرن, روان, خودتان, نزدیک, شوید, وقتی, نمیبخشید, کاری, ندارید, ادامه, میدهید, وقتتان, میکنید, مراقبت, نمیکنید, شکایت, پشیمانی, افسوس, شریک, نادرستی, زندگیتان, انتخاب, دیگران, مقایسه, برایتان, خوشبختی, میآورد, شکرگزار, قدرشناس, نیستید, روابط, میمانید, بدبین, منفیگرا, هستید, دروغ, درمورد, نگرانید, وقتش, برسه, همتونو,