پست های مربوط به نابود

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نابود

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

غمی که قابل گفتن باشه جای شکر داره، ولی‌ دردهایی که نمیشه بازگو کرد، اونا نابودت میکنن.


گفتیم نمی‌گذره؛ گذشت. گفتیم مگه می‌شه؟شد
گفتیم محال ممکنه؛ ممکن بود. گفتیم باورم نمی‌شه؛ باورمون شد. گفتیم نمی‌گذرم؛ گذشتیم
گفتیم نمی‌بخشم؛ بخشیدیم. گفتیم حرف می‌زنم، سکوت کردیم
گفتیم از پسش برنمیایم، اومدیم
گفتیم دیگه طاقت نمیارم، طاقت آوردیم
گفتیم تنهایی‌ مگه می‌شه؟ تنهایی شد
هرچی گفتیم و فکر کردیم طور دیگه‌ای شد!
باور پشت باور یا قوی تر شد
یا نابود شد و از بین رفت!
این شدن و نشدن‌ها شد تا بشینیم گوشه‌ی زندگی
پا رو پا بندازیم؛ بزنیم رو شونه‌ی خودمون
افتخار کنیم
که میون این شدن ها و نشدن ها تبدیل به آدم بهتری شدیم برای این‌ دنیا!
قهوه‌ت سرد نشه رفیق!

#مانلی آوین

میدونی دلبر تو فکر میکنی من با کسی دیگه ام و کسی دیگه رو دوست دارم
من فکر میکنم تو با کسی دیگه ای و کسی دیگه رو دوست داری
من کاری برات انجام نمیدم چون فکر میکنم مزاحمَم.
تو فکر میکنی اگر کاری کنی حرکتِ چیپه.
اینجوریه که جفتمون سر نگفتنِ دوستت دارم بهم و نشون ندادنش
خیلی زبر و خشک و محکم
گول میخوریم و نابود میشیم و از دست هم میریم...!
به همین سادگی...

مانلی آوین

• ᴏɴʟʏ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ʟᴏᴠᴇ ᴄᴀɴ ᴅᴇsᴛʀᴏʏ ᴏᴜʀ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴs

• فقط چیزایی که دوست داریم میتونن احساساتمونو نابود کنن

‌‌‌‌‌‌.࿐

من اونجا نابود شدم که فهمیدم نزدیڪ ترین آدماے زندگیم همونایے هستند که بزرگترین ضربرو میزنن.
یه جور که فقط با خودت میگے چرا؟
من اونجا خودمو ساختم که فهمیدم،هیچکسے نیست که ضربه نزنه،حتے خودتم بعضے وقتا به خودت ضربه میزنی.
به هیچکس اعتماد نکن،زرنگ باش،هوشیار باش...
نزار چیزے که یبار شکستت دوباره نابودت کنه.

یه‌شبایی تو زندگیِ آدمیزاد هست که تا چشم کار میکنه فقط جای خالی حس میشه؛
جای خالیِ آدمای از دست‌رفته،
جای خالیِ احساساتِ نابود شده،
جای خالیِ تکیه‌گاهی که اجازه نده تا این حد وسطِ غصه دست‌وپا بزنه...

نبودنت دردناک است؛ می‌دانم.
اما نبودنم، نابود کننده‌است‌
و خواهی دانست.
. .

پدرم عقیده داشت:
یه زن نیرومند، می‌تونه از یه مرد هم قوی‌تر باشه،
مخصوصاً اگه توی دلش عشق هم باشه؛
فکر می‌کنم یه زن عاشق، تقریباً نابودنشدنی باشه...

نابود کن اون ترسی رو که
باعث میشه بمونی زمانی که باید بری...


. .

گفتیم نمی‌گذره! گذشت
گفتیم مگه می‌شه؟ شد
گفتیم محال ممکنه! ممکن بود
گفتیم باورم نمی‌شه! باورمون شد
گفتیم نمی‌گذرم! گذشتیم
گفتیم نمی‌بخشم! بخشیدیم
گفتیم حرف می‌زنم! سکوت کردیم
گفتیم از پسش برنمیایم! اومدیم
گفتیم دیگه طاقت نمیارم! طاقت آوردیم
گفتیم تنهایی‌ مگه می‌شه؟ تنهایی شد
هرچی گفتیم و فکر کردیم طور دیگه‌ای شد!
باور پشت باور یا قوی تر شد
یا نابود شد و از بین رفت!
این شدن و نشدن‌ها شد
تا بشینیم گوشه‌ی زندگی
پا رو پا بندازیم
بزنیم رو شونه‌ی خودمون
افتخار کنیم که
میونِ این شدن ها و نشدن ها
تبدیل به آدم بهتری شدیم
برای این‌ دنیا...

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

قابل, گفتن, باشه, داره, دردهایی, نمیشه, بازگو, اونا, نابودت, میکنن, گفتیم, نمیگذره؛, گذشت, محال, ممکنه؛, باورم, نمیشه؛, باورمون, نمیگذرم؛, گذشتیم, نمیبخشم؛, بخشیدیم, میزنم, سکوت, کردیم, برنمیایم, اومدیم, دیگه, طاقت, نمیارم, آوردیم, تنهایی, هرچی, دیگهای, نشدنها, بشینیم, گوشهی, زندگی, بندازیم؛, بزنیم, شونهی, خودمون, افتخار, کنیم, میون, تبدیل, بهتری, شدیم, برای, دنیا, قهوهت, رفیق, مانلی, آوین, میدونی, دلبر, میکنی, دوست, دارم, میکنم, داری, کاری, برات, انجام, نمیدم, مزاحمَم, حرکتِ, چیپه, اینجوریه, جفتمون, نگفتنِ, دوستت, نشون, ندادنش, خیلی, محکم, میخوریم, میشیم, میریم, همین, سادگی, چیزایی, داریم, میتونن, اونجا, فهمیدم, نزدیڪ, ترین, آدماے, زندگیم, همونایے, هستند, بزرگترین, ضربرو, میزنن, خودت, میگے, ساختم, هیچکسے, نیست, ضربه, نزنه, خودتم, بعضے, وقتا, میزنی, اعتماد, زرنگ, هوشیار, نزار, چیزے, یبار, شکستت, دوباره, یهشبایی, زندگیِ, آدمیزاد, میکنه, خالی, خالیِ, آدمای, دسترفته, احساساتِ, تکیهگاهی, اجازه, وسطِ, دستوپا, بزنه, نبودنت, دردناک, است؛, میدانم, نبودنم, کنندهاست, خواهی, دانست, پدرم, عقیده, داشت, نیرومند, میتونه, قویتر, مخصوصاً, باشه؛, عاشق, تقریباً, ترسی, باعث, بمونی, زمانی, باید, میونِ,