پست های مربوط به رفتار

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی رفتار

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

If you fall in love, don't Love behavior of people. Sometimes people feel good, sometimes bad. Their behavior is affected by the conditions. Love your thoughts Even in the worst condition of people the thoughts Doesn't change
اگر میشوید، عاشق رفتار آدمها نشوید. آدمها گاهی حالشان خوب است، گاهی بد. رفتارشان متأثر از حالشان است. عاشق افکارشان شوید. افکار حتی در بدترین حال آدمها هم تغییر نمیکند.

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

#امیرعلی_اسدی

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

The way you treat yourself sets the standard for others

نحوه رفتار شما با خودتان معیاری برای دیگران تعیین می کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

گرفتاری همیشگی خانم ها .

اقایون نبینند که حسابی سوژمون میکنن

You teach people how to treat you by deciding what you will and won’t accept.

این تویی که با تصمیم گیری در مورد باید ها و نبایدهات، به مردم یاد میدی که چطوری باید باهات رفتار کنن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız karakterim kim olduğumla ilgilidir tavrım "sizin" kim olduğunuzla

شخصیتم رو با رفتارم قاطی نکنید؛ شخصیتم میگه "من" کی هستم، رفتارم میگه "شما" کی هستین

‌‌‌‌‌‌.࿐

Not everyone gets the same version of me. One person might tell you I'm an amazing beautiful soul, another person will say I'm a cold-hearted asshole. Believe them both. I act accordingly.
یه مدل از منو نمیبینن. یکی ممکنه بهت بگه من روحی حیرت انگیزو زیبا دارم. یه‌نفر دیگه بگه من یه آدم بی احساس ام. هردو رو باورکن. من متقابل رفتارمیکنم.

پنج تا از مهم‌ترین نصیحت‌های زندگی:

۱. وقتی تنهایی، افکارت رو کنترل کن.
۲. وقتی تو جمع دوست‌هات هستی، زبونت رو کنترل کن.
۳. وقتی عصبانی هستی، خشمت رو کنترل کن.
۴. وقتی تو اجتماعی، رفتارت رو کنترل کن.
۵. وقتی تو دردسر افتادی، احساساتت رو کنترل کن.


. .

تو همونے هستے که وقتے میبنمش حالم خوبه!
همونے هستے که از دور هوامو داری!
همونے هستے که حتے وقتے خوب نیستم از رو حرفام و رفتارام میفهمی!
همونے هستے که بهترین خاطره هارو باهاش ساختم!
همونے که بدترین چیزا رو بهش گفتم و همیشه تحمل کرد!
تو تنها کسے هستے که هیچوقت با هیشکے عوضت نمیکنم همیشگیم.️

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

میشوید, عاشق, رفتار, آدمها, نشوید, گاهی, حالشان, رفتارشان, متأثر, افکارشان, بدترین, تغییر, نمیکند, خرداد, عجیب, چیزشان, تعارف, نداریم, بگذار, بگویم, جماعت, خردادی, اعصابند, موقع, عصبانیت, بسیار, جذاب, میشوند, عصبی, میداند, هیچی, دلشان, نیست, رفتارهای, عجیبشان, برایت, لحظه, خوبند, دقیقه, بدون, دلیلی, میشود, دمدمی, مزاجند, میگویم, همین, بودنشان, تنوع, عجول, هستند, امان, زبانشان, انقدر, شیرین, برعکس, وقتش, همان, یکسان, جذابند, تغاری, بهار, آغاز, حکومت, عزیز, مبارک, باشه, نحوه, خودتان, معیاری, دیگران, تعیین, گرفتاری, همیشگی, خانم, اقایون, نبینند, حسابی, سوژمون, میکنن, تویی, تصمیم, گیری, مورد, باید, نبایدهات, مردم, میدی, چطوری, باهات, شخصیتم, رفتارم, قاطی, نکنید؛, میگه, هستم, هستین, نمیبینن, ممکنه, روحی, حیرت, انگیزو, زیبا, دارم, یهنفر, دیگه, احساس, هردو, باورکن, متقابل, مهمترین, نصیحتهای, زندگی, وقتی, تنهایی, افکارت, کنترل, دوستهات, زبونت, خشمت, اجتماعی, رفتارت, دردسر, افتادی, احساساتت, همونے, هستے, وقتے, میبنمش, حالم, خوبه, هوامو, نیستم, حرفام, رفتارام, میفهمی, بهترین, خاطره, هارو, باهاش, ساختم, چیزا, گفتم, همیشه, تحمل, هیچوقت, هیشکے, عوضت, نمیکنم, همیشگیم,