پست های مربوط به بلکه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بلکه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Love is not what the mind thinks, but what the heart feels..

عشق آن چیزی نیست که ذهن فکر می کند، بلکه آن چیزی است که قلب احساس می کند..


. .

"We don't grow when things are easy, we grow when we face challenges."

زمانی که همه چیز آسونه رشد نمی‌کنیم، بلکه زمانی رشد می‌کنیم که با چالش‌هایی روبرو بشیم.»

‌‌‌‌‌‌.࿐

A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work.

یک رویا از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی شود.
بلکه نیاز به عرق، عزم و تلاش سخت دارد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

آموختم که شجاعت نبود ترس نیست، بلکه پیروزی بر آن است.
شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند، بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

یه وقت‌هایی، کائنات ازت می‌خواد که صبر داشته باشی، نه به این دلیل‌ که می‌خواد تو رو تنبیه کنه، بلکه به این خاطر که می‌خواد از تو توی مرحلهٔ بعدی محافظت کنه، به زمان‌بندی زندگیت اعتماد کن به مراحلی که باید طی بشن ایمان داشته باش .

"Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice; it is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved."

«سرنوشت اتفاقی نیست، بلکه یک انتخاب است،
چیزی نیست که باید منتظرش بود،
بلکه چیزی است که باید بهش رسید.»

‌‌‌‌‌‌.࿐

تو برای کسانی که روحیه‌ات را درک نمی‌کنند، برای این جهانِ بیرون که تو را کوچک می‌شمارد، زندگی نمی‌کنی؛
بلکه برای کسی که پیوسته در فکر توست و در همه‌چیز مانند تو و همراه تو احساس می‌کند، زندگی را ادامه می‌دهی...

به کسی که دوستون نداره اصرار نکنید...نه تنها علاقمند نمیشه بلکه متنفر هم میشه.

The strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose.

قوی ترین افراد همیشه کسانی نیستند که برنده میشن، بلکه افرادی هستن که وقتی می بازن تسلیم نمی شن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new.

راز تغییر اینه که تمام انرژی خودتو متمرکز کنی، نه روی جنگیدن با چیزای قدیمی ،
بلکه روی ساختن چیزهای جدید.

‌‌‌‌‌‌.࿐