پست های مربوط به دارد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دارد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

There is a truth deep inside of you waiting to be discovered and that truth is this: you deserve all the good things that life has to offer.

حقیقتی در اعماق وجود شما وجود دارد که منتظر کشف شدن است و آن حقیقت این است: شما سزاوار همه ی چیزهای خوبی هستید که زندگی به شما ارائه می دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.

جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

Always live

Your limitations only exist in your mind. And you can choose to release them at any moment you want.

محدودیت های شما فقط در ذهنتان وجود دارد و می توانید هر لحظه که بخواهید آنها را آزاد کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Si vous êtes heureux, ne criez pas trop fort, la jalousie a un sommeil léger

اگر خوشبخت هستید آنرا با صدای بلند فریاد نزنید؛ حسادت خواب سبکی دارد

‌‌‌‌‌‌.࿐

Don't let the past hold you back, otherwise you'll miss all the good stuff happening now.

اجازه ندهید گذشته شما را عقب نگه دارد، در غیر این صورت همه چیزهای خوب را که اکنون در حال رخ دادن هستند از دست خواهید داد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

کسی که ایمان دارد قوی است.
کسی که شک دارد ضعیف است.
اعتقادات قوی مقدم تر از اعمال بزرگ هستند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

ماییم
و
دلی
که
هزار
رویا
برای
شکفتن
دارد

‏از آیت‌الله سیستانی استفتا شده که
حکم عاشق شدن چیه؟

جواب داده:
«امر غیراختیاری، حکم ندارد.»

شاعرانه‌ ترین فتوا از صدر اسلام تا حالا...


If someone has something bad to say about you, it's probably because they have nothing good to say about themselves

اگر کسی چیز بدی در مورد شما برای گفتن دارد، احتمالاً به این دلیل است که چیز خوبی در مورد خودش ندارد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The world is beautiful, but has a disease called man

دنیا زیباست، اما یک بیماری دارد به نام انسان

‌‌‌‌‌‌.࿐