کپشن های مربوط به کتاب

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کتاب

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

تو مملکتی که به ازای هر ۱۲ ازدواج ،۶طلاق ثبت میشه
روز ولنتاین یا مناسبت های دیگه
به هم کتاب کادو بدید
رابطه نیاز به فهم و درک داره
نه شکلات و عروسک

.࿐

توکتاب سمفونی مردگان نوشته:
آدم وقتی یکیو دوست داره بیشتر تنهاست؛
نمیتونه به هیچکس جز اون آدم بگه چه احساسی داره، به نظرم این واقعی ترین چیزیه که نمیتونیم هیچوقت انکارش کنیم :)
اگه کتاب‌ها تصویر داشتن این عکس‌ها جزئشون بودن 🤍

هیچکس و هیچ چیز،
بر زنی که با خواندنِ کتاب و شعر، گوش دادن به موسیقی و نوشیدن قهوه حالش خوب می شود،
پیروز نخواهد شد.

.࿐

برای بهترین آدم زندگیتون این تیکه از کتاب تکه های از کل منسجم رو بفرستین که میگه:
«با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحران‌ها با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم
با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیرقابل پیش بینی.»


اگه زیاد عصبانی میشی کتاب «نمیذارم کسی اعصابم را بهم بریزد» رو بخون. اگه احساس میکنی غمگینی کتاب «عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست» رو بخون. اگر بین دو راهی موندی کتاب «اثر مرکب» رو بخون. اگه استرس داری کتاب «من مضطرب» رو بخون.


. .

Your journey never ends, just like a book that keeps unfolding with new chapters and opportunities. Keep writing your story with hope and resilience!

سفر شما هرگز به پایان نمی رسد، درست مانند کتابی که با فصل ها و فرصت های جدید باز می شود.
به نوشتن داستان خود با امید و انعطاف ادامه دهید!


. .

انگار چاییم یخ کرده، بستنیم آب شده، پیرهنم نخ‌کش شده، آب گل‌ پاشیده به لباسم، با جوراب پا گذاشتم تو دمپایی خیس، چایی ریختم رو کتاب امانتی


یادم بیاور برایت بنویسم عشق را باید بی حساب و کتاب اندوخت اما با حساب خرج کردو برایت بنویسم که هی بر این طبل بی‌صدا اما توخالی "بی‌حساب دوست داشتن" نکوبی که دوست داشتن حساب و کتاب دارد.
دوست داشتن حد و مرز می‌شناسد حساب و کتابش؟
ظرفیت خودت. که اگر می‌توانی ظرفت را بزرگتر، ظرفیتت را بیشتر کن.
اگر نمی‌توانی اما اندازه نگه دار حد و مرزش؟
عزت خودت.
کرامت خودت. شخصیت خودت. دوست داشتن که نباید تو را بی‌عزت، بی کرامت، بی‌شخصیت کند.

• دالِ دوست داشتن | حسین وحدانی

من حوصله کتاب خوندن ندارم، رشته‌ توییت های این چنل رو می‌خونم و از خنده پاره می‌شم، داستان نریمان و یزدان و سمیه رو اینجا بخون و از خنده زمین رو چنگ بزن:

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

مملکتی, ازای, ازدواج, ۶طلاق, میشه, ولنتاین, مناسبت, دیگه, کتاب, کادو, بدید, رابطه, نیاز, داره, شکلات, عروسک, توکتاب, سمفونی, مردگان, نوشته, وقتی, یکیو, دوست, بیشتر, تنهاست؛, نمیتونه, هیچکس, احساسی, نظرم, واقعی, ترین, چیزیه, نمیتونیم, هیچوقت, انکارش, کنیم, کتابها, تصویر, داشتن, عکسها, جزئشون, بودن, خواندنِ, دادن, موسیقی, نوشیدن, قهوه, حالش, پیروز, نخواهد, برای, بهترین, زندگیتون, تیکه, منسجم, بفرستین, میگه, عبور, خواهیم, دردها, بحرانها, تغییراتی, لازم, انجام, دهیم, لحظه, غیرقابل, بینی, زیاد, عصبانی, میشی, نمیذارم, اعصابم, بریزد, بخون, میکنی, غمگینی, عیبی, ندارد, حالت, نیست, راهی, موندی, مرکب, استرس, داری, مضطرب, هرگز, پایان, درست, مانند, کتابی, فرصت, جدید, نوشتن, داستان, امید, انعطاف, ادامه, دهید, انگار, چاییم, کرده, بستنیم, پیرهنم, نخکش, پاشیده, لباسم, جوراب, گذاشتم, دمپایی, ریختم, امانتی, یادم, بیاور, برایت, بنویسم, باید, حساب, اندوخت, کردو, بیصدا, توخالی, بیحساب, نکوبی, میشناسد, کتابش, ظرفیت, خودت, میتوانی, ظرفت, بزرگتر, ظرفیتت, نمیتوانی, اندازه, مرزش, کرامت, شخصیت, نباید, بیعزت, بیشخصیت, دالِ, حسین, وحدانی, حوصله, خوندن, ندارم, رشته, توییت, میخونم, خنده, پاره, میشم, نریمان, یزدان, سمیه, اینجا, زمین,