کپشن های مربوط به برای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی برای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی
نفسی برای ماندن در کنار اون نخواهی داشت ؛
پس با کسی بمان ک نصف راه را به سمتت دویده باشد!!!

.࿐

𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦’𝘴 𝘢 𝘸𝘰𝘮𝘢𝘯 𝘐 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘰𝘧 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨,
        𝙪𝙣𝙩𝙞𝙡 𝙩𝙝𝙚𝙣, 𝙄 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨 𝙩𝙤 𝙙𝙤.

زنی هست که آرزو دارم به آن تبدیل شوم،
تا آن زمان، کارهایی برای انجام دادن دارم...

.࿐

نوشت:
من هم دوست داشتم شب‌ها قبل خواب برایت بنویسم «دوستت دارم»، اما تو جایی برای هیچ حرفی باقی نگذاشتی.

𝐈𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞’𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐚 𝐬𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐭 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐫𝐢𝐬𝐤 𝐢𝐭 𝐋𝐢𝐟𝐞’𝐬 𝐭𝐨𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐨𝐨 𝐫𝐚𝐫𝐞

اگه حتی یه شانس کوچیک برای به دست آوردن چیزی که دوست داری وجود داره ریسک کن زندگی خیلی کوتاهه و خوشبختی به شدت دست‌نیافتنیه .🤍

برایش نوشت:
«در جهانی پُر هیاهو، کنار تو احساس آرامش می‌کنم.»

و برای درمان دردهای جهان
چرا صدای تو را در عطاری‌ها نمی‌فروشند؟

محمدصالح هاشمیان


بین «از کسی نوشتن» و «برای کسی نوشتن» یک دنیا فاصله است.

آتش باشی
برای تو هیزم می‌شوم
دریا بروی، پارو
تو همیشه درست پنداشته‌ای
دل من شبیه تکه سنگی‌ست
که می‌خواهم
تو با همه خستگی‌هایت
یک لحظه به من تکیه کنی.

#شمس_لنگرودی

. .

تو ذوقی برای ادامه مسیر
قوت قلبی برای سختی ها
انگیزه ای امیدی
تو همه ی وجود این آدمی🫀

ولی غمگین ترین متن درمورد بی وفایی فقط اونجا که محمود درویش میگه:

برایم
غریب بمان
ک هر ک دل به
او بستم اهلِ رفتن شد..