پست های مربوط به اوقات

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اوقات

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Sometimes the bravest thing you can do is not to look back.

گاهی اوقات شجاعانه ترین کاری که می تونی انجام بدی اینه که به گذشته نگاه نکنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes it takes the
worst pain to bring about the best change
اوقات باید بدترین دردها رو بکشی
تا بهترین تغییر رو تجربه کنی

‏گاهی اوقات به هیچی فکر نکن فقط برای خودت برو بیرون برای خودت قهوه بخر برای خودت گل هدیه بگیر خودتو سوپرایز کن مگه چقدر زنده‌اییم؟

. .

Courage doesn’t always roar. Sometimes it’s the quiet voice at the end of the day whispering, ‘I will try again tomorrow.

شجاعت همیشه غرش نمی کند.
گاهی اوقات صدای آرامیست که در پایان روز در گوشت زمزمه می کند: "فردا دوباره تلاش خواهم کرد."

‌‌‌‌‌‌.࿐

.
گاهی اوقات دلم می‌خواهد در تاریکی گم بشوم. از خودم می‌گریزم، از خودم که همیشه مایه‌ی آزار خودم بوده‌ام، از خودم که نمی‌دانم چه می‌کنم و چه می‌خواهم.

‏ از میان نامه‌ی فروغ فرخ‌زاد
به پرویز شاپور.....


Sometimes you just need to be selfish and take care of yourself
اوقات فقط باید خودخواه باشی
و از خود مراقبت کنی.

You never know what people are going through and sometimes the people with the biggest smiles are struggling the most, so be kind.

تو هرگز نمیدونی که مردم در چه حالی هستن و گاهی اوقات افرادی که بزرگترین لبخندها رو دارن بیشترین مشکل رو دارن، پس مهربون باش.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes “take care” sounds more beautiful than “I love you”

بعضی اوقات "مواظبش باش" این خیلی زیبا تر از گفتنه،دوستت دارمه...

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes you must give up on certain people, but it should be mandatory that you will never ever give up on yourself.

گاهی اوقات باید از افراد خاصی دست بکشی، اما این باید مساوی با اجباری باشه که هرگز از خودت دست نکشی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes, it is much better to be alone rather than being surrounded by people so close to you but often make you feel worthless.

گاهی اوقات، خیلی بهتر میشه که تنها باشی تا اینکه در محاصره افراد نزدیکت باشی و اما اغلب باعث بشن که احساس بی ارزشی کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐