کپشن های مربوط به اوقات

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اوقات

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Sometimes I wonder if all of this is a dream.

گاهی اوقات با خودم می‌گم همه‌ی اینا یه رویاست.

.࿐

گاهی اوقات دلم می خواهد در تاریکی گم بشوم.
از خودم می گریزم.
از خودم که همیشه مایه ی ازار خودم بوده ام.
از خودم که نمی دانم،
چه می کنم و چه می خواهم.

. .

"Sometimes you have to do what's best for you and your life, not what's best for everyone else."

"گاهی اوقات باید آنچه را که برای خود و زندگی تان بهترین است انجام دهید، نه آنچه برای دیگران بهترین است."

.࿐

Psychology says it only takes a few seconds to hurt someone. But sometimes it takes years to repair the damage. Cherish the heart that love you...

روانشناسی میگه
صدمه زدن به شخصی،
فقط چند ثانیه طول می کشه
اما گاهی اوقات سال ها طول می کشه
تا خسارت ناشی برطرف بشه.
قلبی که عاشق توست را گرامی بدار.

𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 𝑰 𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒂 𝒍𝒐𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇.  𝑰𝒕’𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝒐𝒍𝒅 𝒇𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒉 𝒓𝒂𝒊𝒏,  𝒂 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆

من می‌خواهم ساده زندگی کنم من چیزهای زیادی نمی‌خواهم مثلا چیزهای‌ قدیمی
مانند باران یه کتاب خوب دوستان نزدیک و اوقات آرامش را دوست دارم ..


گاهی اوقات دو نفر باید از هم جدا بشن تا بفهمن چقدر نیاز داشتن دوباره کنار هم قرار بگیرن.

Life doesn't always give you the people you want, and sometimes it takes away the people you need the most.

زندگی همیشه افرادی را که می خواهید به شما نمی دهد و گاهی اوقات افرادی را که بیشتر از همه به آنها نیاز دارید از شما می گیرد.


.࿐

Don’t be afraid to take an unfamiliar path. Sometimes they’re the ones that take you to the best places.

از انتخاب مسیری ناآشنا نترسید.
گاهی اوقات آنها کسانی هستند که شما را به بهترین مکان ها می برند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهی اوقات باید بپذیری که هرگز قرار نیست چراشو بدونی

Sometimes, we just have to deal with the fact that life doesn't always go our way. You just have to remain positive.

گاهی اوقات، ما فقط باید با این واقعیت کنار بیاییم که زندگی همیشه مطابق میل ما پیش نمی رود.
شما فقط باید مثبت بمانید.

.࿐