کپشن های مربوط به نیستی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نیستی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Parfois ce qu’on cherche arrive au moment où on n’en a plus envie

بعضی وقتا چیزی که دنبالشی دقیقا وقتی میاد که دیگه دنبالش نیستی

‌‌‌‌‌‌.࿐

دلم روشن است. چون دنیا صلابت زن ایرانی را و قدرت و جسارت ایران و ایرانی را به چشم دید.
من دلم روشن است چون نسل به نسل داریم جسورتر می‌شویم و آگاه‌تر.
دلم روشن است، چون حمایت و مهربانی جهانیان را به چشم دیدم و عضوی شده‌بودیم که عمیقا درد داشت و جهانی برایش بی‌قرار شد. که حالا غریبه نیستیم و با مردم جهان، یک راز مشترک داریم.
من دلم روشن است، چون از پس اینهمه سیاهی، دل‌هایی سفید می‌بینم و ذهن‌هایی روشن!
من دلم روشن است، بعد از این پاییز، یک‌ضرب به بهار می‌رسیم...
من دلم روشن است ...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

𝑊𝑒 𝐴𝑟𝑒 𝐴𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑊𝑒 𝐷𝑜 𝑁𝑜𝑡 𝐶𝑎𝑟𝑒 𝐴𝑏𝑜𝑢𝑡

ما همیشه دنبال کسی هستیم که براش مهم نیستیم

「♡」


⠀ .⃤••𝑊𝑒 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝘩𝑒
⠀⠀⠀⠀ 𝑜𝑛𝑒 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛'𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟..!

ما همیشه دنبال کسایی هستیم
که واسشون مهم نیستیم..!

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝑭𝒊𝒏𝒅 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒔 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕, 𝒃𝒖𝒕 𝒂𝒄𝒕𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆

کسی رو پیدا کن که میدونه بی‌نقص نیستی،
ولی طوری باهات رفتار میکنه که انگار هستی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝓘𝓽 𝓲𝓼 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝓱𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓷𝓸𝓽 .✙✪

خیلی بهتره اگه واسه کسی که هستی ازت متنفر بشن تا اینکه برای کسی که نیستی عاشقت بشن .𖢬𖢫

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝖎 𝖘𝖊𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖆𝖗𝖔𝖚𝖓𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖜𝖍𝖔 𝖞𝖔𝖚 𝖚𝖘𝖊𝖉 𝖙𝖔 𝖘𝖆𝖞 𝖇𝖆𝖉 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖚𝖓𝖙𝖎𝖑 𝖞𝖊𝖘𝖙𝖊𝖗𝖉𝖆𝖞 ...!

شما غرور الکی نداشته باش، من بهشون میگم تو هول نیستی!

.࿐

𝒀𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅 𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒂𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆.𝑰𝒕'𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆. 𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒂𝒑𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆𝒔

مجبور نیستی از تصمیماتت دفاع کنی یا به کسی در موردشون توضیح بدی.‍.
زندگی خودته بدون عذر و بهونه زندگی کن 🤍

「♡」

𝑭𝒊𝒏𝒅 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒔 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒂𝒄𝒕𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆

کسی رو پیدا کن که میدونه بی‌نقص نیستی
ولی طوری باهات رفتار میکنه که انگار هستی🤍

「♡」

Sometimes what you're looking for comes when you're not looking at all

گاهی وقتا چیزی که دنبالش هستی، وقتی پیدا میشه که اصلا دنبالش نیستی

‌‌‌‌‌‌.࿐