پست های مربوط به دیگری

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دیگری

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

«صبور شدن»
حتی آخرین دستاورد دوری هم نیست؛
آدم صبور می‌شود؛
چون راه دیگری ندارد...

Mai dimenticare chi è stato accanto a te quando nessun'altro lo era

هرگز فراموش نکن چه کسی کنارت بود وقتی هیچکس دیگری نبود

‌‌‌‌‌‌.࿐

Your relationship with yourself will set the tone for every other relationship you have.

رابطه شما با خودتان لحن هر رابطه دیگری را که دارید تعیین می کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Your time is limited, so do not spend it on someone else's life.
شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای‌ نکنید که به فرد دیگری متعلق است.

من قدرتمندتر از خورشیدم،
قدرتمندتر از آدم‌ها و بهارم.
اما خاطره‌ای که هر وقت بخواهد می‌آید و فرار از آن شدنی نیست،
قدرتمندتر از من است.

.دیگری
#آرتور_شینتسلر

با فقدان گوشی برای شنیدن مواجهیم. با فقدان حوصله، فقدان آغوش، نوازش، تسکین...
همه پُریم از حرف و همه خسته‌ایم از شنیدن، از همدردی، از فهمیدن.
همه لبریزیم و هیچ‌کس برای هیچ‌کس کاری نمی‌کند. ما غرق‌شدگان یک دریاییم و هرکسی در پی نجات خویش و اینکه کسی را به کسی نیست، در چنین شرایطی، اصلا عجیب نیست!
غم‌خواریم، اما برای خودمان. شانه‌ایم اما برای دردهای خودمان و آنقدر برای تسکین اندوه‌های تلنبار شده‌ی وجودمان تحلیل می‌رویم که از ما چیزی برای دیگری نمی‌ماند! به هم که می‌رسیم، تمام شده‌ایم...

#نرگس_صرافیان_طوفان

Every exit is an entry somewhere else. Remember that Columbus was looking for India when he found America.

هر خروجی، ورودی جای دیگری است.
به یاد داشته باشید که کلمبوس وقتی آمریکا را پیدا کرد که به دنبال هند بود.

‌‌‌‌‌‌.࿐

یک وقت‌هایی هست که باید بگذاری موسیقی‌ای که دوست‌اش داری و باهاش خاطره ساخته‌ای، با صدای بلند در خانه پخش شود. چای دم کنی و بگذاری نت‌ها در چای سرریز شوند. آن‌وقت دو تا چای بریزی و بگذاری روی میز و با غیاب دیگری حرف بزنی.
هی حرف بزنی با کسی که آن سوی میز ننشسته است ...

..

there are two types of pain, one that hurts you, and the other that changes you.

دو نوع درد وجود داره،
یکی که آزارت میده و دیگری باعث تغییرت میشه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

معتقد بود که سرچشمه ی همه ی عیبهای آدمی دو چیز است: یکی بیکاری و دیگری اعتقاد به خرافات،
و دو فضیلت نیز بیشتر وجود ندارد: یکی کار و دیگری خرد.


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

صبور, آخرین, دستاورد, دوری, نیست؛, میشود؛, دیگری, ندارد, هرگز, فراموش, کنارت, وقتی, هیچکس, نبود, رابطه, خودتان, دارید, تعیین, محدود, زندگیای, نکنید, متعلق, قدرتمندتر, خورشیدم, آدمها, بهارم, خاطرهای, بخواهد, میآید, فرار, شدنی, فقدان, گوشی, برای, شنیدن, مواجهیم, حوصله, آغوش, نوازش, تسکین, پُریم, خستهایم, همدردی, فهمیدن, لبریزیم, کاری, نمیکند, غرقشدگان, دریاییم, هرکسی, نجات, خویش, اینکه, چنین, شرایطی, اصلا, عجیب, غمخواریم, خودمان, شانهایم, دردهای, آنقدر, اندوههای, تلنبار, شدهی, وجودمان, تحلیل, میرویم, چیزی, نمیماند, میرسیم, تمام, شدهایم, خروجی, ورودی, داشته, باشید, کلمبوس, آمریکا, پیدا, دنبال, وقتهایی, باید, بگذاری, موسیقیای, دوستاش, باهاش, ساختهای, صدای, بلند, خانه, نتها, سرریز, شوند, آنوقت, غیاب, بزنی, ننشسته, داره, آزارت, میده, باعث, تغییرت, میشه, معتقد, سرچشمه, عیبهای, آدمی, بیکاری, اعتقاد, خرافات, فضیلت, بیشتر,