پست های مربوط به لحظه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی لحظه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

لحظه ی دیدنت انگار که یک حادثه بود
حیف،چشمان تو این حادثه رادوست نداشت

سیب راچیدم ودر دلهره ی دستانم
سیب رادید!! ..ولی دلهره رادوست نداشت

تا سه بس بودکه بشمارم ودردام افتد
گفت یک..گفت دو.. افسوس سه رادوست نداشت

من تو خط موازی؟ ..نرسیدن..؟هرگز
دلم این قاعده ی هندسه رادوست نداشت

درس منطق نده دیگرتوبه این عاشق که
ازهمان کودکیش مدرسه رادوست نداشت.

دیر یا زود ، این‌جا یا آن‌جا، هرچه که بود، ما این زندگی را نمی‌خواستیم . انقدر لحظه دور ریختیم که چیزی برایمان نماند‌‌ . آدرس لطف کنید تا پستش کنیم‌ . ارزانیتان .
- مریم ‌یعقوبی

Be happy for this moment, this moment is your life.

برای همین لحظه خوشحال باش، همین لحظه زندگی توئه .

.࿐

عاقبت روزی برایت آرزویِ
خوشبختی خواهم کرد
آنجا که از دور
خیره شده ام به لحظه ای که
او را در آغوش می‌ کشی!!

#نیلی_ق

..No moment happens twice in a lifetime.

.هیچ لحظه ای دو بار تو زندگی تکرار نمیشه.

.࿐

آهان !
میخواستم‌ بگم ‌عشق‌ شجاعت می‌خواد...

اینکه وایسی ‌پای‌کسی که‌میتونه تو یه لحظه تورو نابودت کنه شجاعت می‌خواد...

اینکه همه‌ی زندگیت بشه کسی که میتونه راحت گوشیشو‌ روی تو خاموش کنه و بره نباشه خبری ازش، شجاعت می‌خواد...

توی رابطه ای موندن که بیرون رفتن ازش میتونه ساده ترین‌کارِ ممکن برای معشوقه ی تو باشه شجاعت میخواد...

فکر کن به این‌که چقدر شجاعی، فکر کن به مسیری که میخوای شروع کنی، یا شایدم شروع کردی‌‌...

فقط‌ چند لحظه فکر کن!

استرس بار اول بوسیدنش اون لحظه که نمیدونی ناراحت میشه یا همراهیت میکنه، خیره شدن به لبای هم؛ واقعا لحظات قشنگیه

✿ کپشن خاص ✿
زل زده بود به آبیِ تیـره یِ لاکم، پرسید: پرسپولیسی نبودی مگه خنگ جان؟ تا همین یکی دوسال پیش کلِ لباسات از روسری بگیر تا جـوراب کلا قـرمز بود چی شد یهـو....؟
یه نگاهی انداختم به صورتش و گفتم
من تا چـند سال پیش می گفتم
هیـچوقت عاشقِ یه مـرد چشم رنگی نمیشـم که سه تیغ و شیش تیغ میکنه صورتشُ یکمی هم لاغـره.....
تا اینکه تو اومدی
نمیدونم از کجا یهـو سبز شدی سرِ راهِ دلم، رفتی تو قلبم و جا خـوش کـردی
حالا قضیه این رنگم همیـنه
هیـچ خوشم نمیـومد از آبی، نه تیمش نه رنگش
ولی خُب
آدمیـزاده دیگه
یهـو تو یه لحظه، تو یه روز دلش میـره واسه یه رنگـی یه آدمـــی...
کاش فشـار قبـر همین قدر که لـه شدن تو بغلش شیرینـه
شیــرین باشه..
#فاطمه_صابری_نیا

فقط اون لحظه که لب هاشو میذاره رو گردنت و میگه اجازه هست تا پایین پیش برم ، همون لحظه رو براتون ارزو میکنم :))

رابطه داشتن با آدمایی که هر لحظه گزینه‌ْ تازه‌ای برای دلخور شدن دارن واقعا فرساینده و عذاب آوره.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

لحظه, دیدنت, انگار, حادثه, چشمان, رادوست, نداشت, راچیدم, دلهره, دستانم, رادید, بودکه, بشمارم, ودردام, افتد, افسوس, موازی, نرسیدن, هرگز, قاعده, هندسه, منطق, دیگرتوبه, عاشق, ازهمان, کودکیش, مدرسه, اینجا, آنجا, هرچه, زندگی, انقدر, ریختیم, چیزی, برایمان, نماند, آدرس, کنید, پستش, کنیم, ارزانیتان, مریم, یعقوبی, همین, خوشحال, توئه, عاقبت, روزی, برایت, آرزویِ, خوشبختی, خواهم, خیره, آغوش, نیلیق, تکرار, نمیشه, آهان, میخواستم, شجاعت, میخواد, اینکه, وایسی, پایکسی, کهمیتونه, تورو, نابودت, همهی, زندگیت, راحت, گوشیشو, خاموش, نباشه, خبری, رابطه, موندن, بیرون, رفتن, ساده, ترینکارِ, ممکن, معشوقه, چقدر, شجاعی, مسیری, میخوای, شروع, شایدم, کردی, استرس, بوسیدنش, نمیدونی, ناراحت, همراهیت, میکنه, لبای, واقعا, لحظات, قشنگیه, کپشن, آبیِ, تیره, لاکم, پرسید, پرسپولیسی, نبودی, دوسال, لباسات, روسری, بگیر, جوراب, قرمز, نگاهی, انداختم, صورتش, گفتم, هیچوقت, عاشقِ, رنگی, نمیشم, صورتشُ, یکمی, لاغره, اومدی, نمیدونم, راهِ, رفتی, قلبم, حالا, قضیه, رنگم, همینه, خوشم, نمیومد, تیمش, رنگش, آدمیزاده, دیگه, میره, واسه, فشار, بغلش, شیرینه, هاشو, میذاره, گردنت, میگه, اجازه, پایین, همون, براتون, ارزو, میکنم, داشتن, آدمایی, گزینهْ, تازهای, دلخور, دارن, فرساینده, عذاب, آوره,