کپشن های مربوط به زندگیتو

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زندگیتو

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑴𝒂𝒌𝒆 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒓 𝒃𝒚 𝒄𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖

فقط با مراقبت از چیزایی که بهشون نیاز داری و برات مهمه زندگیتو ساده کن..

「♡」

-𝙑𝙞𝙙𝙚𝙤 ꜱᴛᴏʀʏ
از ته قلبم آرزو میکنم..!
هیچ‌وقت تو زندگیتون...
▵⚉⁻ᴱⁿᵈᵖᵃʳᵗ

𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗 𝗬𝗢𝗨𝗥 •🤍•
ʟɪғᴇ ᴏɴ ᴡᴏʀᴛʜʟᴇss ᴘᴇᴏᴘʟᴇ

هیچوقت زندگیتو صرف‌ آدمایِ بی مصرف‌ نکن

「♡」

تولد عید شما مبارک ..️🫵🏼.
امیدوارم بهترین سال زندگیتون باشه حداقل کمتر ناراحت بشید و یادتون بره هرچی که بهتون بدگذشت و نگذشت آرامش داشته باشید خودتونو امسال بیشتر دوست داشته باشید قدرخودتونو بیشتر بدونید آخرین و اولین کسی هستید که برای خودتون میمونید حال دلتون خوب باشه جیباتون پره پول باشه کامتون شیرین باشه سیر بخندید ندونید غم چیه..!

𝑮𝒐𝒅 𝒊𝒔 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒐 𝒅𝒓𝒐𝒑 𝒚𝒐𝒖 𝒂 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆

خدا داره یه معجزه‌ به سمتت می‌فرسته که تک تک نگرانیای زندگیتو از بین می‌بره 🤍.

「♡」

Your hardest times often lead to the greatest moments of your life.
Keep going.

سخت ترین لحظات شما اغلب به بهترین لحظات زندگیتون منجر می شود.
ادامه دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Some people make your laugh a little louder, your smile a little brighter and your life a little better. They're the ones worth hanging onto."

"بعضی از مردم باعث می شوند خندتون کمی بلندتر، لبخندتون کمی روشن تر و زندگیتون کمی بهتر شود.
آنها کسانی هستند که ارزش نگهداشتن شما را دارند."

‌‌‌‌‌‌.࿐

تو صد سالگی هم اگر به این نتیجه رسیدید که انجام کاری کیفیت زندگیتون رو بهتر میکنه، بلافاصله اون کار رو انجام بدید. هیچوقت برای تغییر دیر نیست!
فراموش نکنید که داشتن یک روز زندگی با کیفیت، بهتر از صد سال زندگی بی کیفیته...

Sometimes the poison in your life are those closest to you. Know who's real & who's isn't.

گاهی اوقات نزدیکترین افراد به شما ، سم زندگیتون هستند.
بدونید که چه کسی واقعی و چه کسی واقعی نیست.

‌‌‌‌‌‌.࿐

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

مراقبت, چیزایی, بهشون, نیاز, داری, برات, مهمه, زندگیتو, ساده, قلبم, آرزو, میکنم, هیچوقت, زندگیتون, آدمایِ, مصرف, تولد, مبارک, امیدوارم, بهترین, باشه, حداقل, کمتر, ناراحت, بشید, یادتون, هرچی, بهتون, بدگذشت, نگذشت, آرامش, داشته, باشید, خودتونو, امسال, بیشتر, دوست, بدونید, آخرین, اولین, هستید, برای, میمونید, دلتون, جیباتون, کامتون, شیرین, بخندید, ندونید, داره, معجزه, سمتت, میفرسته, نگرانیای, میبره, لحظات, اغلب, منجر, ادامه, دهید, بعضی, مردم, باعث, شوند, خندتون, بلندتر, لبخندتون, روشن, آنها, کسانی, هستند, ارزش, نگهداشتن, دارند, سالگی, نتیجه, رسیدید, انجام, کاری, کیفیت, میکنه, بلافاصله, بدید, تغییر, نیست, فراموش, نکنید, کیفیته, گاهی, اوقات, نزدیکترین, افراد, واقعی, شبایے, زندگے, وقتے, دفتر, خاطرات, میزنے, چیزایے, میرسے, نمیدونے, تقدیرت, بوده, تقصیرت, ادمایے, دردن, همدرد, لحظہ, هایے, هضمش, واسہ, ڪوچیڪت, سختہ, دردایے, براے, سالت, بزرگہ, ارزوهایے, توهم, رویاهایے, توقع, زخمهایے, روزگار, اغشتہ, احساسے, دیگران, اشتباه, نامند, دنیایے, ڪرده, وبازهم, انتهاے, میمانے, میزند, سڪوت, دواے, دردش, مهربان, بودے,