پست های مربوط به باهاش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی باهاش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Lifetime is short so live life, love is rare so achieve it fear is frightening until you haven't deal with it

عمر کوتاه است پس زندگی کن. عشق کمیاب است پس بچنگش بیار. ترس ترسناک است، تا زمانی که باهاش مقابله نکردید

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏ذوق اولین باری که باهاش حرف زدی و تا خود صبح نخوابیدی و یادته؟ :))

اگه میخوای بخاطر خنده باهات باشه.:
باهاش اینجا باش ولی یواش..

همون اکانتی که اولین نفر چکش می‌کنی
همون چتی که همه‌جا پین‌اش کردی
همون که صدای نوتیف‌اش با بقیه فرق داره
همون که وقتی باهاش چت می‌کنی نیشت تا بناگوش وا می‌شه فقط همون...
بمونه برات.️


. .

Most of the pain that we are dealing with is only thoughts.
دردی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم فقط یه مشت فکر و خیاله :)

وقتی ناراحتی تصمیم نگیر
وقتی دیر می‌شه عجله نکن
وقتی یکیو دوسش داری زود بهش نگو بذار خودش بفهمه
وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده
وقتی یکی دلتو شکست سر یکی دیگه تلافی نکن
وقتی بغضت گرفته پیش هر کی گریه نکن شاید همون دشمنت باشه از ته دل خوشحال بشه.
وقتی با یکی قهر کردی پشت سرش حرف نزن شاید دوباره بخوای باهاش دوست بشی
و آخرش این‌که اگر خودت دلت پاکه،
فکر نکن همه مثل خودتن....️


. .

رفاقت با پسرا....
از رل زدن باهاشون،
خیلی قشنگ تره؛ خیلی....


.⚘


I hate feeling like I'm bothering the only person I wanna talk to
از اینکه حس کنم دارم مزاحم تنها آدمی که دلم می‌خواد باهاش حرف بزنم میشم .‍.

فک کن ۷ میلیارد
تُن صدا وجود داره ولی فقط یه نفره
که میتونی با شنیدن صداش آروم شی..!
فک کن ۷ میلیارد آدم مختلف
رو زمین وجود داره؛
ولی فقط یه نفره که وقتی
غم عالم میریزه رو سرت میری و
باهاش حرف میزنی و
تا آروم نشی ولت نمیکنه..!
فک کن ۷ میلیارد آدم تو دنیاس ولی
فقط یه نفره که اندازه ی خودت
دوسش داری..!
۷ میلیارد آدم تو دنیاس ولی
فقط یه نفره که میتونه
بدون هیچ حرفی،
حرفاتو از چشمات بخونه!

یک وقت‌هایی هست که باید بگذاری موسیقی‌ای که دوست‌اش داری و باهاش خاطره ساخته‌ای، با صدای بلند در خانه پخش شود. چای دم کنی و بگذاری نت‌ها در چای سرریز شوند. آن‌وقت دو تا چای بریزی و بگذاری روی میز و با غیاب دیگری حرف بزنی.
هی حرف بزنی با کسی که آن سوی میز ننشسته است ...

..

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

کوتاه, زندگی, کمیاب, بچنگش, بیار, ترسناک, زمانی, باهاش, مقابله, نکردید, اولین, باری, نخوابیدی, یادته, میخوای, بخاطر, خنده, باهات, باشه, اینجا, یواش, همون, اکانتی, میکنی, همهجا, پیناش, صدای, نوتیفاش, بقیه, داره, وقتی, نیشت, بناگوش, میشه, بمونه, برات, دردی, پنجه, میکنیم, خیاله, ناراحتی, تصمیم, نگیر, عجله, یکیو, دوسش, داری, بذار, خودش, بفهمه, خیلی, خوشحالی, دلتو, شکست, دیگه, تلافی, بغضت, گرفته, گریه, شاید, دشمنت, دوباره, بخوای, دوست, آخرش, اینکه, خودت, پاکه, خودتن, رفاقت, پسرا, باهاشون, قشنگ, تره؛, دارم, مزاحم, تنها, آدمی, میخواد, بزنم, میشم, میلیارد, وجود, نفره, میتونی, شنیدن, صداش, آروم, مختلف, زمین, داره؛, عالم, میریزه, میزنی, نمیکنه, دنیاس, اندازه, میتونه, بدون, حرفی, حرفاتو, چشمات, بخونه, وقتهایی, باید, بگذاری, موسیقیای, دوستاش, خاطره, ساختهای, بلند, خانه, نتها, سرریز, شوند, آنوقت, بریزی, غیاب, دیگری, بزنی, ننشسته,