کپشن های مربوط به لازم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی لازم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑾𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒆𝒅

ما هیچ وقت به امروز باز نمیگردیم هرچه لازمـ است را بردارید‌‌..️

「♡」

You don’t have to agree with someone’s opinion or perspective, you just have to respect it.

لازم نیست با نظر یا دیدگاه کسی موافق باشید، فقط باید به آن احترام بگذارید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝖞𝖔𝖚 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖆 𝖘𝖙𝖆𝖗,
𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖗 𝖎𝖘 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖐𝖞 𝖆𝖘 𝖒𝖚𝖈𝖍 𝖆𝖘 𝖞𝖔𝖚 𝖜𝖆𝖓𝖙 :)

لازم نکرده ستاره باشی،
ستاره تا دلت بخواد تو آسمون زیاده :)

.࿐

𝐈𝐟 𝐆𝐨𝐝 𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐞𝐞𝐝

اگه خدا تنها چیزیه که داری همه‌ یِ اونچه لازمه رو داری.

. .

دیگه لازم نیس هزینه زیادی ب کتاب بدی کلی درخت قطع بشه
اینجا همه کتاب ها را پی دی اف رایگان میزاره .️

دلبر جان
حکم هرچه که باشد
تو لازمی.️
•❥•♡ ♡•❥

ᵂᴴᴺᴬᵀᴵᴺᴳ ᴵᵀ ᴵˢ ᴺᴼᵀ ᴱᴺᴼᵁᴳᴴ
ᵞᴼᵁ ᴹᵁˢᵀ ᴰᴼ ᵂᴴᴬᵀ ᴵᵀ ᵀᴬᴷᴱˢ ᵀᴼ ᴳᴱᵀ ᴵᵀ

خواستن تنها کافی نیست باید برای بدست آوردنش هر کاری لازمه انجامـ بدی.️.

آدمی را آدمیت لازم است
عود را گر بو نباشد ،هیزم است.️.
.. ..

آدما وقتی لازمت دارن دوست دارن...


دستان مردانه ای لازم است،
برای لمس خرده ظرافت های مهجور مانده ی یک زن.
برای کشف زیبایی های در خود فرومانده.
برای درک ساحت شگفتی های به اعجاز در نیامده.
آری، دستان مردانه ای لازم است.

. .