پست های مربوط به بیاید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بیاید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

روحت هم خبر ندارد وقتی یک زن را بدون دلیلی قانع‌کننده ترک می‌کنی چه آسیبی به او می‌زنی. بذر ترسی را در او می‌کاری که فکر می‌کند هرکسی بعد از تو بیاید بازهم ترکش خواهد کرد.
شرم بر تو!

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.

#ویسواوا‌_شیمبورسکا

هممون ب دورغ گفتن عادت ڪردیم بیایدصادق فقط یڪم یڪم باشیم ..

‌‎‌‌‎

من نمی‌ خواهم کسی بیاید که
عقلم را
سر جایش بیاورد و منطقم را بالا ببرد...
یا بگوید چگونه بخند و
بپوش و ببین
چگونه باش و نباش
من فقط دلم می‌ خواهد کسی بیاید که با او
دیوانه ‌ی بهتری باشم!
همین...

همین الان شروع کن.️
دستهایت را روی زانوهایت بگذار و بلند شو
هیچ کس در این دنیا به اندازه خودت,تو را دوست ندارد پس منتظر نباش یک نفر بیاید و تو را به آرزوهایت برساند ,تو ,همان یک نفری

من خودم هستم ! همانی که هرگز پشت هیچ نقابی پنهان نمی‌شود ! آدمها چه خوششان بیاید چه نیاید من از دنیای خودم بودن بیرون نمی‌آیم . رفتار من هم قد و قواره‌ی شخصیتم است و به تنِ احساسم زار نمی‌زند و آسمان دنیای من فقط یک رنگ دارد !. .

باید حواسمان باشد؛
به همان هایی که بی هوا هوایمان را دارند!
همان هایی که خنددیدنشان مرهم جان است...
همان هایی که طعم بودنشان فرق دارد.
بیاییم؛ سفت ، بودن هایمان را بچسبیم
قبل از آنکه ؛
نبودن بیاید و یقه خوشبختی مان را بگیرد...

#مهدی_ریحانی

نباید یهو وسط چت آف شید و برید دو ساعت دیگه بیاید.

کپــشــن خـــاص pinned «دوست عزیزم به رسم رفاقت در #شب_آرزوها برایت: آرزو می‌کنم آرزوهایت در یک قدمی تو ایستاده بـاشد تا با یک پلک بر هم زدنی در آغوششان بگیری. آرزو میکنم عشق در بهترین زمـانِ ممکن به سراغت بیاید و زیباتـرین خوشی‌های دنیا را زندگی کنی. آرزو می‌کنم هیچ‌وقت درمـانده…»

دوست دارم بنشینیم
و حرف های قشنگ قشنگ بزنیم.
چای بنوشیم.
اصلا دلم می خواهد وسط همین شعر ببوسمت.
"حال اکنون ما خوب است "
گیرم کسی بیاید و بپرسد،
آقا کمکی از من بر می آید 
با که حرف می زنید؟!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

روحت, ندارد, وقتی, بدون, دلیلی, قانعکننده, میکنی, آسیبی, میزنی, ترسی, میکاری, میکند, هرکسی, بیاید, بازهم, ترکش, خواهد, روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, نیست, بوسهای, بوسهی, نگاهِ, قبلی, بعدی, روزها, زودگذرند, اندوهِ, بیدلیل, برای, چیست, چیزی, همیشگی, فردا, امروز, فراموش, هممون, دورغ, گفتن, عادت, ڪردیم, بیایدصادق, باشیم, خواهم, عقلم, جایش, بیاورد, منطقم, بالا, ببرد, بگوید, چگونه, بخند, بپوش, ببین, نباش, دیوانه, بهتری, باشم, همین, الان, شروع, دستهایت, زانوهایت, بگذار, بلند, دنیا, اندازه, خودت, دوست, منتظر, آرزوهایت, برساند, همان, نفری, خودم, هستم, همانی, هرگز, نقابی, پنهان, آدمها, خوششان, نیاید, دنیای, بودن, بیرون, نمیآیم, رفتار, قوارهی, شخصیتم, احساسم, نمیزند, آسمان, باید, حواسمان, باشد؛, هایی, هوایمان, دارند, مرهم, بودنشان, بیاییم؛, هایمان, بچسبیم, آنکه, نبودن, خوشبختی, بگیرد, نباید, برید, ساعت, دیگه, کپشن, عزیزم, رفاقت, شبآرزوها, برایت, میکنم, قدمی, ایستاده, زدنی, آغوششان, بگیری, بهترین, زمانِ, ممکن, سراغت, زیباترین, خوشیهای, زندگی, هیچوقت, درمانده, دارم, بنشینیم, قشنگ, بزنیم, چایبنوشیم, اصلا, ببوسمت, اکنون, گیرم, وبپرسد, کمکی, زنید,