پست های مربوط به تسلیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تسلیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

and the best things come to those who don't give up."

و بهترین چیزها نصیب کسانی می شود که تسلیم نمی شوند."

‌‌‌‌‌‌.࿐

You just can’t beat the person who never gives up.

شما نمی توانید کسی را که هرگز تسلیم نمی شود شکست دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Stay strong, Belive in yourself
Never give up.

قوی باش ، به خودت اعتماد داشته باش
هرگز تسلیم نشو.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Life’s real failure is when you do not realize how close you were to success when you gave up.

شکست واقعی زندگی زمانی است که متوجه نشوید وقتی تسلیم شدید چقدر به موفقیت نزدیک بودید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهی باید به خود بگویی:

نمیشود که نشود....
مگر آنها که شد همه صلاح من بود؟!

گاهی باید دست به سوی آسمان ببری
و با تسلیم قلبی از ته دل بگویی:

"الهی مرا آن ده که آن به"

#شبتون_بی_غم..

If you quit once, it becomes a habit. Never quit

اگر یکبار تسلیم شی برات یه عادت میشه، پس هیچوقت تسلیم نشو

‌‌‌‌‌‌.࿐

As long as you don’t give up nothing is over.

تا زمانی که تسلیم نشی، هیچ چیزی تموم نمیشه...

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Better times are coming Please don't quit now. Everything's gonna be fine. You can do it.'

زمان های بهتری در راهه لطفا الان تسلیم نشو. همه چیز خوب خواهد شد. تو می تونی انجامش بدی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose.

قوی ترین افراد همیشه کسانی نیستند که برنده میشن، بلکه افرادی هستن که وقتی می بازن تسلیم نمی شن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

when the world says "give up", hope whispers.. try it one more time.

وقتی دنیا میگه تسلیم شو، امید زمزمه می‌کنه
یک بار دیگه امتحانش کن ..

‌‌‌‌‌‌.࿐