کپشن های مربوط به تسلیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تسلیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

وقتی خواستی تسلیم بشی به این فکر کن که
چرا این آرزوها سراغ شخص دیگه ای نرفت ....

. .

"𝙄𝙩 𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙗𝙚 𝙚𝙖𝙨𝙮 𝙗𝙪𝙩 𝙞𝙩 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙩𝙝 𝙞𝙩. 𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥"

قرار نیست آسون باشه ولی حتما ارزشش رو داره تسلیم نشو.

「♡」

✿ کپشن خاص ✿

آدم ها فکر می کنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شده اند ،
اما واقعیت این است که آدم ها خوشبخت یا بدبخت "می شوند" ؛
با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب می کنند .
یکی سنگ را مانع ، و دیگری همان سنگ را سکویِ پرتاب می بیند ، مسئله این است که تو دنیایت را از چه دریچه ای می بینی و با چه انگیزه ای آن را شکل می دهی !
جهان ، محیطی ست خنثی و خمیری ست آماده ی شکل گیری ، و هرکس ، آمده تا دنیایِ خودش را داشته باشد و هرکس ، مسئولِ آینده ای ست که با رفتار و باورهایش می سازد .
مهارت و پشتکار که نداشتند و تسلیم که شدند ؛ بخت و اقبال را بهانه می کنند !
مشکل از جهان نیست ،
مشکل از "جهان بینی"ِ آدم هاست !

#نرگس_صرافیان_طوفان

Success isn't about how much motivation you feel, It's about how motivated you are to not give up and work hard.

موفقیت به این نیست که چقدر انگیزه دارید،
موفقیت به این است که چقدر انگیزه دارید که تسلیم نشوید و سخت کار کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Resolve never to quit, never to give up, no matter what the situation.

تصمیم بگیرید که هرگز تسلیم نشوید، هرگز جا نزنید، مهمم نیست که در چه وضعیتی هستید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

and the best things come to those who don't give up."

و بهترین چیزها نصیب کسانی می شود که تسلیم نمی شوند."

‌‌‌‌‌‌.࿐

You just can’t beat the person who never gives up.

شما نمی توانید کسی را که هرگز تسلیم نمی شود شکست دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Stay strong, Belive in yourself
Never give up.

قوی باش ، به خودت اعتماد داشته باش
هرگز تسلیم نشو.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Life’s real failure is when you do not realize how close you were to success when you gave up.

شکست واقعی زندگی زمانی است که متوجه نشوید وقتی تسلیم شدید چقدر به موفقیت نزدیک بودید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهی باید به خود بگویی:

نمیشود که نشود....
مگر آنها که شد همه صلاح من بود؟!

گاهی باید دست به سوی آسمان ببری
و با تسلیم قلبی از ته دل بگویی:

"الهی مرا آن ده که آن به"

#شبتون_بی_غم..