پست های مربوط به قلبت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی قلبت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

برای اینکه کسی قلبتو بدزده الزاما نباید لباستو در بیاره :)

.࿐

✦ ✦
Sit next to me, I will insufflate in the fire of your heart.
بشین کنارم ، خودم آتیش قلبت فوت می کنم
خاموش شه.
✦ ✦

✿ کپشن خاص ✿
‏هرچقدر بگوییم
مردها فلان
زن ها فلان
تنهایی خوب است
دنیا زشت است
آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر می زند...
#چارلز_بوکوفسکی


ᏞᎥfᎬ Ꭵs ᏆᎾᎾ shᎾᏒᏆ ᏆᎾ
ᏁᎾᏆᏁᎾᏆ ᎶᎾ ᎳhᎬᏒᎬ
ᎽᎾuᏒ hᎬᎪᏒᏆ ᏞᎬᎪᎠs

زندگے ڪوتاهتر از اینه ڪه
جاییڪه قلبت میگه نری..

ʏᴏᴜ ᴄᴀʀʀʏ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ʟᴏᴠᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ɢɪᴠᴇ sᴏᴍᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ

تو عشق زیادی رو تو قلبت داری
یکمشو صرف خودت کن

ɪᴛ ɪs ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴛʜᴀᴛ ғᴏʟʟᴏᴡs ᴅʀᴇᴀᴍs, ʙᴜᴛ ɪᴛ ɪs ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʏᴏᴜ ʀᴇᴀᴄʜ ᴛʜᴇᴍ

قلبت رویاهاتو دنبال میکنه عقلت کاری میکنه تا به اونها برسی.

ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵍᵉᵗ ᵃᶰʸᵒᶰᵉ ᶤᶰᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗᶳ
ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ᶰᵒᵗ ʳᵘᵇᵇᶤᶳʰ ᵇᶤᶰᶳ

هر کسی رو به قلبت راه نده قلبت سطل آشغال نیست .️

ᴛᴏ ʜᴀɴᴅʟᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ
ᴜsᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴅ
ᴛᴏ ʜᴀɴᴅʟᴇ ᴏᴛʜᴇʀs
ᴜsᴇ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ

برای کنترلِ خودت از فکرت بهره بگیر
و برای کنترلِ دیگران از قلبت .️.

Sometimes you love someone so much that not even the truth can change your mind or heart.
بعضی وقتا یکیو انقدر دوست داری که حتی حقیقت هم نمیتونه نظرتو یا قلبتو عوض کنه :)))

به چه‌چیز #تُ این‌قدر وابسته شدم؟!
به چشمانت که مرا نگاه نمی‌کنند؟
یا به قلبت که مال من نیست؟. .