کپشن های مربوط به نداشته

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نداشته

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

برای اینکه دوستم داشته باشی هر کاری بگی میکنم . قیافمو عوض میکنم همون شکلی میشم که تو میخای ، اخلاقم رو عوض میکنم ، همون طوری‌ میشم که تو میخای حتی موهامم واست کوتاه میکنم ، همون حرفهایی رو میزنم که تو میخای ، اصلاً اسمم عوض میکنم ، با اون اسمی که میخوایی صدام کن .
خپ حالا دوستم داری ؟
نه ، صبر کن لطفاً دوستم نداشته باش ، چون حالا انقدر عوض شدم که حتی حال خودم هم از خودم به هم میخوره .

مردی که زن را دوست نداشته‌باشد، دیگر چی را می‌تواند دوست داشته‌باشد؟
- کلیدر


. .

کسی که برای آینده خودش نقشه نداشته باشه همیشه به گذشته خودش برمیگرده.


من عاشق همه‌چیت بودم
شاید زیاده‌روی بود ولی چطور می‌تونستم اون لبخند اون خندیدن اون چشم‌ها اون شوخ طبعی اون احساسات رو دوست نداشته باشم؟
چطور می‌تونستم دوست نداشته باشم۸ وقتی که تو همه‌ی اون چیزی بودی که تو زندگیم آرزوشو داشتم :).

پرسید:
ذات واقعی آدمارو کی میشه فهمید؟
گفتم:
موقعی که دیگه هیچ منفعتی واسشون نداشته باشی!

.࿐

انتظار صداقت رو از کسایی که حتی به خودشونم دروغ میگن نداشته باش :)

تو این مملکت اگه کسی ‌رو دوست نداشته‌ باشی
واقعا دیگه هیچ انگیزه‌ و دلخوشی‌ای
واسه ادامه دادن نداری

.࿐


وقتی روشنایی های منو خاموش می کنی بعدش از تاریکیم شکایتی نداشته باش.

اونایی که شبها دیرتر می‌خوابن
یا حرفهای ناگفته‌ای دارن
یا حرف‌هایی که گفتن خریداری نداشته

.࿐

افسردگی اینطوریه که اوایل همه واست دل می‌سوزونن و از ناراحتیت غمگین میشن ولی این مال اوایل مریضیته. بعد چند سال همه عادت میکنن به حالِ بدت و ترجیح میدن جای همدردی با یه آدمِ ناراحت، فراموشت کنن. البته گله‌ای هم نیست، طبیعیه آدم‌ها دوست نداشته باشن با اشخاص غمگین معاشرت کنن.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

برای, اینکه, دوستم, داشته, باشی, کاری, میکنم, قیافمو, همون, شکلی, میشم, میخای, اخلاقم, طوری, موهامم, واست, کوتاه, حرفهایی, میزنم, اصلاً, اسمم, اسمی, میخوایی, صدام, حالا, داری, لطفاً, نداشته, انقدر, خودم, میخوره, مردی, دیگر, میتواند, داشتهباشد, کلیدر, آینده, خودش, نقشه, باشه, همیشه, گذشته, برمیگرده, عاشق, همهچیت, بودم, شاید, زیادهروی, چطور, میتونستم, لبخند, خندیدن, چشمها, طبعی, احساسات, باشم, باشم۸, وقتی, همهی, چیزی, بودی, زندگیم, آرزوشو, داشتم, پرسید, واقعی, آدمارو, فهمید, گفتم, موقعی, دیگه, منفعتی, واسشون, انتظار, صداقت, کسایی, خودشونم, دروغ, میگن, مملکت, واقعا, انگیزه, دلخوشیای, واسه, ادامه, دادن, نداری, روشنایی, خاموش, بعدش, تاریکیم, شکایتی, اونایی, شبها, دیرتر, میخوابن, ناگفتهای, دارن, گفتن, خریداری, افسردگی, اینطوریه, اوایل, میسوزونن, ناراحتیت, غمگین, میشن, مریضیته, عادت, میکنن, حالِ, ترجیح, میدن, همدردی, آدمِ, فراموشت, البته, گلهای, نیست, طبیعیه, آدمها, باشن, اشخاص, معاشرت,