پست های مربوط به زمانی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زمانی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

زمانی که عشق حقیقی باشد
هیچ کس نمی تواند به آن خاتمه دهد!

#باب_مارلی

دنیا هم که مال تو باشد،
تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی،
تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره‌هایش نداشته باشی، فقیرترین مرد دنیایی...!

#ویلیام‌شکسپیر

“Until you value yourself, you won’t value your time. Until you value your time, you will not do anything with it.”
- M. Scott Peck

«تا زمانی که برای خودت ارزش قائل نباشی، برای زمان خودت ارزشی قائل نخواهی شد.
تا زمانی که برای وقت خودت ارزش قائل نباشی، کاری انجام نخواهی داد.»

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک انسان جایی نداشته باشی، تا درون آوازهای عاشقانه کسی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره‌هایش نداشته باشی، تو فقیرترین آدم دنیایی …

• Never lose hope. Just when you think it's over... God sends you a Miracle.

هرگز امیدتُ از دست نده.
درست زمانی که فکر می کنی تموم شده... خدا برات معجزه می فرسته

‌‌‌‌‌‌.࿐

• ᴍᴀʏʙᴇ ᴛʀᴜᴇ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ɪs ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀsᴇʟᴠᴇs.

• شاید خوشبختی واقعی زمانی باشد که از خود راضی باشیم.

‌‌‌‌‌‌.࿐

“You live longer once you realize that any time spent being unhappy is wasted.”

زمانی که بفهمی هر زمانی که تو ناراحتی سپری میشه و در حال هدر رفتنه،
بیشتر زندگی می‌کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

ɪ ᴊᴜsᴛ ᴡᴀɴɴᴀ sᴛᴀʏ ʙᴜsʏ, sᴏ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ ғᴇᴇʟ.

من فقط می خواهم مشغول بمونم،تا زمانی برای احساساتم نداشته باشم

‌‌‌‌‌‌.࿐

- تو کتاب 'درود بر خودم' نوشته :
در هجده سالگی , نگران تفکر دیگران در مورد خودتان هستید ؛
وقتی چهل ساله می‌شوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران در مورد شمــا چه فکر میکنند ؛
و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !

چه آسان هدر می‌دهیم عمر خویش را فقط برای دیگران و طرز فکرشان!

before i give up on somebody, i try, and try, and i try until it’s no more in me.

قبل از اینکه کسی رو رها کنم، تلاش می‌کنم، تلاش می‌کنم و تلاش می‌کنم تا زمانی که دیگه اون فرد در من جایی نداشته باشه.

. .