پست های مربوط به تمرکز

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تمرکز

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

 ‍ ‌‌‌‌    
∩_∩
( ◑ ֊ ◑ ) .
━━∪∪━━

You future will always be bright when you stay focused, optimistic and confident.

اینده‌ات همیشه روشن خواهد بود وقتی که متمرکز، خوش‌بین، با اعتماد به نفس باشی.


. .

Dear self,
Sorry for putting pressure on you.
Sorry for doubting you sometimes.
Sorry for being so hard on you lately.
Sorry for worrying so much about what the future holds.
This time around, I will focus on you and will love everything about you.

خود عزیزم،
ببخشید که بهت فشار آوردم
ببخشید که گاهی بهت شک می کنم.
متاسفم که این اواخر بهت سخت گرفتم.
متاسفم که اینقدر نگران آینده هستم.
این بار روی تو تمرکز خواهم کرد و همه چیز تو دوست خواهم داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

When you focus on problems, you'll have more problems. When you focus on possibilities, you'll have more opportunities.

وقتی روی مشکلاتت تمرکز کنی،
مشکلات بیشتری خواهی داشت.
وقتی روی احتمالات تمرکز کنی،
فرصت های بیشتری خواهی داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Think about the assets you have, do not focus on the things you do not have…

به دارایی‌هایی که داری فکر کن، رو چیزایی که نداری تمرکز نکن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اگر روی آسیبی که به تو رسیده تمرکز کنی رنج خواهی برد
اما اگر روی درسی که از آن فرا گرفتی تمرکز کنی رشد خواهی کرد.

. بودا

.

You become more focused the day you understand that no one is going to solve your problems for you.

روزی که بفهمی هیچ کس مشکلاتت رو برات حل نمی کنه، تمرکزت بیشتر میشه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Rivers never go reverse so try to live like a river forget your past and focus on your future always be positive

رودخونه ها هرگز به عقب برنمیگردن مثل رودخونه زندگی کن گذشته رو فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن همیشه مثبت باش

‌‌‌‌‌‌.࿐

Rivers never go reverse so try to live like a river forget your past and focus on your future always be positive
ها هرگز به عقب برنمیگردن مثل رودخونه زندگی کن گذشته رو فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن همیشه مثبت باش

The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new.

راز تغییر اینه که تمام انرژی خودتو متمرکز کنی، نه روی جنگیدن با چیزای قدیمی ،
بلکه روی ساختن چیزهای جدید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Make the decision to talk about
your blessings more than your problems. Whatever you focus on expands.️

تصمیم بگیر که از موهبت های زندگیت بیشتر از مشکلاتت حرف بزنی. تمرکزت رو روی هرچیزی بذاری، اون گسترش پیدا میکنه

‌‌‌‌‌‌.࿐