کپشن های مربوط به دیدن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دیدن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝐈'𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐚 𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐞 𝐦𝐞

من بد اخلاق نیستم شما واسه دیدن روی خوشم زیادی بی‌لیاقتید .

「♡」

آدم فقط با دیدن شیطونی‌های یه نفر لباش خندون میشه.

بعضی آدما کاری می‌کنند که صدای خندیدنت کمی بلندتر، لبخندت کمی روشن‌تر، و زندگی کمی بهتر بشه 🤍


من عاشق همه‌چیت بودم
شاید زیاده‌روی بود ولی چطور می‌تونستم اون لبخند اون خندیدن اون چشم‌ها اون شوخ طبعی اون احساسات رو دوست نداشته باشم؟
چطور می‌تونستم دوست نداشته باشم۸ وقتی که تو همه‌ی اون چیزی بودی که تو زندگیم آرزوشو داشتم :).

یه جا یه تعریف قشنگی از اشک خوندم که می‌گفت:
"و اشک تاوانی است که چشم‌ها، باید بابت درست ندیدن بپردازند.

سپهر خدابنده یه جا گفت: «اگه بعد از دیدن تاریکی‌های همدیگه هنوز برای هم جذاب باشیم، اون‌موقع تازه می‌شه صحبت از دوست داشتن نسبتا واقعی کرد...»
امیدوارم کسی وارد زندگیت بشه که بعد از دیدن تاریکی‌هات، باز هم کنارت بمونه.️


گاهی بهترین وسیله برای فراموشی دیدن دوبارست

.࿐

#روانشناسی .

•خصلت‌های خوبی که تو آدما می‌تونید دنبالش باشید:
-برای موفیقتت از ته دل خوشحال می‌شن.
-جزئیات ریزی که بهت مربوط می‌شه رو به یاد دارن.
-به خط قرمزهات احترام می‌ذارن.
-بعد از دیدنشون حالت خوب می‌شه.
-بدون جبهه‌گیری خاصی پای حرفات می‌شینن.
-بهت این فرصت رو می‌دن که خود واقعیت باشی.
-بهت احساس امنیت می‌دن.
-کنارشون راحتی و لازم نیست حواست به حرفات باشه.
-از اهدافت به‌شدت استقبال می‌کنن.


. .

زن‌ها در عاشقی صبورند
ولی در خیانت سنگدلان بی‌مروت
اگر دل دادند و سردی دیدند
خیلی زود قلبشان را پس میگیرند
مرز بین عشق و تنفر در قلب یک زن
اعتماد است و بس ...


𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥, 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮

بهترین بخش زندگیت اون لحظات کوتاه و وصف‌ناپذیریه که صرف خندیدن با کسی می‌شه که برات خیلی عزیزه .️

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

اخلاق, نیستم, واسه, دیدن, خوشم, زیادی, بیلیاقتید, شیطونیهای, لباش, خندون, میشه, بعضی, آدما, کاری, میکنند, صدای, خندیدنت, بلندتر, لبخندت, روشنتر, زندگی, بهتر, عاشق, همهچیت, بودم, شاید, زیادهروی, چطور, میتونستم, چشمها, طبعی, احساسات, دوست, نداشته, باشم, باشم۸, وقتی, همهی, چیزی, بودی, زندگیم, آرزوشو, داشتم, تعریف, قشنگی, خوندم, میگفت, تاوانی, باید, بابت, درست, بپردازند, سپهر, خدابنده, تاریکیهای, همدیگه, هنوز, برای, جذاب, باشیم, اونموقع, تازه, صحبت, داشتن, نسبتا, واقعی, امیدوارم, وارد, زندگیت, تاریکیهات, کنارت, بمونه, گاهی, بهترین, وسیله, فراموشی, دوبارست, روانشناسی, خصلتهای, خوبی, میتونید, دنبالش, باشید, موفیقتت, خوشحال, میشن, جزئیات, ریزی, مربوط, دارن, قرمزهات, احترام, میذارن, دیدنشون, حالت, بدون, جبههگیری, خاصی, حرفات, میشینن, فرصت, میدن, واقعیت, امنیت, کنارشون, راحتی, لازم, حواست, باشه, اهدافت, بهشدت, استقبال, زنها, عاشقی, صبورند, خیانت, سنگدلان, بیمروت, دادند, سردی, دیدند, خیلی, قلبشان, میگیرند, تنفر, اعتماد, لحظات, کوتاه, برات, عزیزه,