کپشن های مربوط به شوید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شوید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Remember that after a challenging situation you are greater than you have ever been.

به یاد داشته باشید که پس از یک موقعیت چالش برانگیز، شما بالغ تر از آنچه که بوده اید، میشوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Stop worrying about what can go wrong, and get excited about what can go right.

از نگرانی در مورد آنچه که ممکن است اشتباه باشد دست بردارید و در مورد آنچه می تواند درست پیش برود هیجان زده شوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Don’t regret a day in your life. Good days give happiness and bad days give experience.

حتی از یک روز زندگی خود هم پشیمان نشوید، روزهای خوب شادی می بخشند و روزهای بد تجربه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

برای ایجاد حس حسادت در اسب، سوار خر نشوید.

Success isn't about how much motivation you feel, It's about how motivated you are to not give up and work hard.

موفقیت به این نیست که چقدر انگیزه دارید،
موفقیت به این است که چقدر انگیزه دارید که تسلیم نشوید و سخت کار کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

حواستان به قدم زدن های دو نفریتان باشد!
اگر روزی تنها شوید،
همین خیابان ها
برای به جنون کشیدن شما
کافیست...

#بشیر_نجف_زاده

However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.

زندگی هر چقدر هم که دشوار به نظر برسد، همیشه کاری هست که بتوانید انجام دهید و در آن موفق شوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اگرعقاید خودرا با مطالعه بدست آورید،
کسی نمیتواند به آن توهین کند!
اگرکسی بر خلافشان بگوید
عصبانی نمی شوید،
یا می خندید یا به فکرفرومیروید..!

برتراند_راسل

✿ کپشن خاص ✿
‌ ‌
چه کسی مجبورتان کرده بود؟
نیا دوست عزیز نیا !
وارد زندگی کسی نشو وقتی که برنامه‌ای برای ماندن در سر نداری ؛
بار سفر بسته‌ای !
چه کسی مجبورتان کرده بود؟
کجای کار کم آوردید که این گونه انتقام می گیرید !
آدم‌ ها باور می کنند ...
حرف‌ های به ظاهر درستتان را ،
دل می بندند ، عاشق می شوند ،
شما جزء که نه
همه‌ی زندگیشان می شوید !
با باور های آدم‌ ها بازی نکنید ...
حس‌ هایشان را به سخره نگیرید ؛
بعد‌ها وقتی که آمدید ، زدید ، شکستید ، رفتید !
کسی وارد زندگیتان می شود ...
که می‌آید‌ ، می زند ، می شکند ، می رود
و شما به یاد می‌آورید که عجب رفتار آشنایی ...!
نیا دوست عزیز نیا ...! ‌

وقتی من میخوام رژیم بگیرم مامانم تازه یادش میفته خیلی وقته قرمه سبزی، لازانیا، شوید باقالی درست نکرده و مشغول میشه

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

داشته, باشید, موقعیت, چالش, برانگیز, بالغ, آنچه, بوده, میشوید, نگرانی, مورد, ممکن, اشتباه, باشد, بردارید, تواند, درست, برود, هیجان, زندگی, پشیمان, نشوید, روزهای, شادی, بخشند, تجربه, برای, ایجاد, حسادت, سوار, موفقیت, نیست, چقدر, انگیزه, تسلیم, کنید, حواستان, نفریتان, روزی, تنها, همین, خیابان, جنون, کشیدن, کافیست, دشوار, برسد, همیشه, کاری, بتوانید, انجام, دهید, اگرعقاید, خودرا, مطالعه, بدست, آورید, نمیتواند, توهین, اگرکسی, خلافشان, بگوید, عصبانی, خندید, کپشن, مجبورتان, کرده, دوست, عزیز, وارد, وقتی, برنامهای, ماندن, نداری, بستهای, کجای, آوردید, گونه, انتقام, گیرید, باور, کنند, ظاهر, درستتان, بندند, عاشق, شوند, همهی, زندگیشان, بازی, نکنید, هایشان, سخره, نگیرید, بعدها, آمدید, زدید, شکستید, رفتید, زندگیتان, میآید, شکند, میآورید, رفتار, آشنایی, میخوام, رژیم, بگیرم, مامانم, تازه, یادش, میفته, خیلی, وقته, قرمه, سبزی, لازانیا, باقالی, نکرده, مشغول,