کپشن های مربوط به دارند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دارند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

زخم ها حافظه دارند ، نمیدانستی...؟

#علی_محتشمی

"Never stop believing in yourself. When others doubt you, you do not." - Catherine Pulsifer

"هرگز از باور به خود دست نکشید.
وقتی دیگران به شما شک دارند،
شما این کار را در حق خود نکنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

بعضی از درد و رنج‌ها چنان تاثیر شدید، عمیق و ماندگاری دارند که آدمی با یادآوری هرباره‌ی آنها، دردی به همان شدت اولیه را دوباره احساس می‌کند.


. .

اصلا حواسم به حرف هایش نبود
نه اینکه دوستش نداشته باشم !
فقط حوصله ی حرف زدن نداشتم ...
یادمان باشد همه ی آدم ها حق دارند یک وقت هایی خسته باشند ،
حق دارند گاهی حوصله نداشته باشند ،
و حق دارند بخواهند یک زمان هایی سکوت کنند و تویِ لاکِ خودشان باشند ...
آدم هایِ بی حوصله ، همان آدم هایِ سابق اند ،
فقط کمی خسته اند ،
قدری به حالِ خودشان که باشند ؛
خوب می شوند ...

• نرگس صرافیان طوفان

«کیف أمحو أیاماً لها فی عُمق
روحی أثر؟»


چگونه روزهایی را که
در اعماقِ وجودم اثر دارند پاک کنم؟

-لاادری

‏میدونی چیه؟!
و من حسادت میکنم به ذره ذره جهان اطرافت که تو را دارند و من ندارم…

Relationships are worth fighting for but you can't be the only one to fight...

رابطه ها ارزش جنگیدن را دارند اما شما نمی توانید تنها کسی باشید که می جنگید...

‌‌‌‌‌‌.࿐


𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒔 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود اعتقاد دارند.🪂

𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡, 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞.

فضیلت از ثروت نمی‌آید، بلکه ثروت و هرچیز خوب دیگری که انسان‌ها دارند، از فضیلت سرچشمه می‌گیرد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

✿ کپشن خاص ✿

آدم ها فکر می کنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شده اند ،
اما واقعیت این است که آدم ها خوشبخت یا بدبخت "می شوند" ؛
با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب می کنند .
یکی سنگ را مانع ، و دیگری همان سنگ را سکویِ پرتاب می بیند ، مسئله این است که تو دنیایت را از چه دریچه ای می بینی و با چه انگیزه ای آن را شکل می دهی !
جهان ، محیطی ست خنثی و خمیری ست آماده ی شکل گیری ، و هرکس ، آمده تا دنیایِ خودش را داشته باشد و هرکس ، مسئولِ آینده ای ست که با رفتار و باورهایش می سازد .
مهارت و پشتکار که نداشتند و تسلیم که شدند ؛ بخت و اقبال را بهانه می کنند !
مشکل از جهان نیست ،
مشکل از "جهان بینی"ِ آدم هاست !

#نرگس_صرافیان_طوفان

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

حافظه, دارند, نمیدانستی, علیمحتشمی, هرگز, باور, نکشید, وقتی, دیگران, نکنید, بعضی, رنجها, چنان, تاثیر, شدید, عمیق, ماندگاری, آدمی, یادآوری, هربارهی, آنها, دردی, همان, اولیه, دوباره, احساس, میکند, اصلا, حواسم, هایش, نبود, اینکه, دوستش, نداشته, باشم, حوصله, نداشتم, یادمان, باشد, هایی, خسته, باشند, گاهی, بخواهند, زمان, سکوت, کنند, تویِ, لاکِ, خودشان, هایِ, سابق, قدری, حالِ, شوند, نرگس, صرافیان, طوفان, أمحو, أیاماً, عُمق, روحی, چگونه, روزهایی, اعماقِ, وجودم, لاادری, میدونی, حسادت, میکنم, جهان, اطرافت, ندارم, رابطه, ارزش, جنگیدن, توانید, تنها, باشید, آینده, متعلق, کسانی, زیبایی, رویاهای, اعتقاد, فضیلت, ثروت, نمیآید, بلکه, هرچیز, دیگری, انسانها, سرچشمه, میگیرد, کپشن, خوشبخت, بدبخت, آفریده, واقعیت, دیدگاهی, مسیری, انتخاب, مانع, سکویِ, پرتاب, بیند, مسئله, دنیایت, دریچه, بینی, انگیزه, محیطی, خنثی, خمیری, آماده, گیری, هرکس, آمده, دنیایِ, مسئولِ, رفتار, باورهایش, سازد, مهارت, پشتکار, نداشتند, تسلیم, شدند, اقبال, بهانه, مشکل, نیست, بینیِ, هاست,