کپشن های مربوط به باشند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی باشند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

در دنیای کنونی، ما پیوسته از آدم‌ها طلب می‌کنیم خودشان باشند در حالی که مدام با توقعاتمان خلافش را می‌خواهیم.

- خیابان‌گردی در لندن؛ ویرجینیا ولف.

. .

"Be careful what you say to someone today. Tomorrow they might not be here, and you can never take it back."

"مواظب باش امروز به افراد چی میگی!
فردا ممکنه اون افراد اینجا نباشند و تو هرگز نتونی برشون گردونی."

.࿐

"What most people need to learn in life is how to love people and use things instead of using people and loving things."

آنچه بیشتر مردم در زندگی باید بیاموزند این است که چگونه مردم را دوست داشته باشند و از چیزها و دوست داشتن آنها به جای استفاده از مردم بهره ببرند.

.࿐

در حقیقت آدم‌ها هیچکس را ندارند
این را آدم روزهای جمعه
از جاهایِ خالیِ آن‌هایی که باید باشند و
نیستند می‌فهمد ...!


#نیکی_فیروزکوهی

انسانها فقط وقتی یکدیگر را روحاً دوست میدارند که از غمی یگانه رنج برده باشند.

- میگل‌ د اونامونو


. .

"Good relationships don't just happen. They take time, patience, and two people who truly want to be together."

"روابط خوب فقط اتفاق نمی افتد.
آنها به زمان، صبر و دو نفر نیاز دارند که واقعاً می خواهند با هم باشند."

.࿐

𖤐⃟.••𝘞𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘦𝘢𝘵 𝘭𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘩𝘶𝘯𝘨𝘳𝘺.

ما همه دروغ می خوریم،
وقتی قلب هایمان گرسنه باشند.

.࿐

دست در دست هم تا دوردست‌ها قدم زدیم..
دست‌ها چیزهای خیلی خوبی‌اند، به‌خصوص بعد از این که از عشق‌بازی برگشته باشند...

. .

"Be yourself. People don’t have to like you, and you don’t have to care."

"خودت باش. مردم مجبور نیستند تو رو دوست داشته باشند و تو هم مجبور نیستی به آن ها اهمیت بدی."

‌‌‌‌‌‌.࿐

"No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storm together."

"هیچ رابطه ای تماماً آفتاب نیست، اما دو نفر می توانند یک چتر مشترک داشته باشند و با هم از طوفان جان سالم به در ببرند."

.࿐