پست های مربوط به نیستند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نیستند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Stop explaining yourself, choices and decisions to everyone. Your enemies don’t deserve that explanation and your close ones won’t need one.

از توضیح دادن خود، انتخاب ها و تصمیمات برای همه دست بردار.‌ دشمنان شما سزاوار چنین توضیحی نیستند و نزدیکان شما نیز به آن نیاز نخواهند داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

One thing about growing up is realizing you don't hate anything anymore. Things either matter to you or they don't.

یک چیز در مورد بزرگ شدن این است که بفهمی دیگر از هیچ چیز متنفر نیستی.
چیزها یا برایت مهم هستند یا نیستند.


.

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


Until you learn how to be patient with people who do not agree with you, you will neither be happy nor successful!

تا زمانی که یاد نگیرید چگونه با افرادی که با شما موافق نیستند، صبور باشید، نه شاد خواهید بود و نه موفق!

People are not lazy. They simply have important goals that is, goals that do not inspire them
تنبل نیستند. اونا فقط هدف های مهمی ندارند، هدف هایی که اونها رو ترغیب نمیکنه

The size of your dreams must always exceed your current capacity to achieve them. If your dreams do not scare you, they are not big enough.

اندازه رویاهایتان باید همیشه از ظرفیت فعلیتان بیشتر باشد.
اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند،
بدانید که به اندازه کافی بزرگ نیستند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The strongest people aren't always the people who win, but the people who don't give up when they lose.

قوی ترین افراد همیشه کسانی نیستند که برنده میشن، بلکه افرادی هستن که وقتی می بازن تسلیم نمی شن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

آرزو کنیم حالِ همه خوب باشد
خیابان ، پر باشد از عابرانِ سر خوشی که نه غصه ای برایِ خوردن دارند ، نه مشکلی برایِ حل نشدن ، نه دلیلی برای گوشه گیری و تنها بودن !
عابرانی که سرخوش و آسوده از کنارِ هم عبور می کنند
مردانی که ناچار نیستند تا دیر وقت کار کنند ،
زنانی که در سکوتشان اشک نمی ریزند ،
و کودکانی که از ته دلشان می خندند ...
آرزو کنیم حالِ همه خوب باشد
به خوبیِ عطرِ یاس کوچه باغ های قدیمی
به خوبیِ دو روز مانده به عید زمانِ کودکی
و به خوبیِ همان روزی که آرامش و عشق ؛
به خیابان های این شهر ، برگردد ...

.

مردم عاشق ،هرگز تصاحب گر نیستند.
برای آنان پول اهمیت زیادی ندارد،
عشق چنان رضایت عمیقی است که
میتوان بدون هیچ پولی ، پادشاهی کرد.

#اشو

بانو جان!
باور کن مردها آنقدرا هم بی رحم نیستند
مردها وقتی سردی ببینند یخ میزنند
مردها فقط کمی توجه میخواهند
که نروند...
که نمیرند...

(الناز طرزکی)

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

توضیح, دادن, انتخاب, تصمیمات, برای, بردار, دشمنان, سزاوار, چنین, توضیحی, نیستند, نزدیکان, نیاز, نخواهند, داشت, مورد, بزرگ, بفهمی, دیگر, متنفر, نیستی, چیزها, برایت, هستند, فاصله, هاست, زیاد, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, آرزوهایت, بهترین, خودم, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, همیشه, رنگهایش, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, زمانی, نگیرید, چگونه, افرادی, موافق, صبور, باشید, خواهید, موفق, تنبل, اونا, مهمی, ندارند, اونها, ترغیب, نمیکنه, اندازه, ظرفیت, فعلیتان, بیشتر, ترساند, بدانید, کافی, کسانی, برنده, میشن, بلکه, وقتی, بازن, تسلیم, کنیم, حالِ, خیابان, عابرانِ, خوشی, برایِ, خوردن, مشکلی, نشدن, دلیلی, گوشه, تنها, بودن, عابرانی, سرخوش, آسوده, کنارِ, عبور, کنند, مردانی, ناچار, زنانی, سکوتشان, ریزند, کودکانی, دلشان, خندند, خوبیِ, عطرِ, کوچه, قدیمی, مانده, زمانِ, کودکی, همان, روزی, آرامش, برگردد, مردم, عاشق, هرگز, تصاحب, آنان, اهمیت, زیادی, ندارد, چنان, رضایت, عمیقی, میتوان, بدون, پولی, پادشاهی, بانو, باور, مردها, آنقدرا, سردی, ببینند, میزنند, توجه, میخواهند, نروند, نمیرند, الناز, طرزکی,