کپشن های مربوط به ندارند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ندارند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

نوشته‌ بود برخی از زخم ها درمان ندارند، به گمانم تمام زخم‌های من از همین نوع است.

هرکسی به اندازه‌ی عمق رنج‌هایش درک می‌کند و بغض می‌کند، و همانقدر هم قدر شادی و سعادت را می‌داند سختی و آسودگی از یکدیگر جدا نشدنی هستند و اگر یکی از این دو نباشد آن‌یکی مفهموم خود را از دست می‌دهد
اما چقدر زیبا هستند رنج‌ کشیده‌هایی که ناگفته حرف دلت را می‌فهمند، شفقت درون رفتارت را درک می‌کنند و نیازی به توضیح ندارند، این آدم‌ها اگر سرشان به اوج افلاک هم برسد هویت خود را فراموش نمی‌کنند
مادامی که طوفان از راه برسد از آن عبور می‌کنند و دل‌خوش به آرامش بعد از آن نمی‌شوند، اما قدر تمام دقیقه‌های خوشبختی را می‌دانند...

.مهشید تمسکی

مکانها هیچ ارزشی ندارند وقتی از وجود کسانی که دوستشان داریم خالی اند..

.࿐

باشد که قلب ما هرگز به کسانی که
به ما نیاز ندارند نیاز نداشته باشد.🤍..


. .

زندگی دو چیز رو به من یاد داد:

۱- همه لیاقت روی خوب تورو ندارند
۲- همه چیز راجب خودتو خصوصی نگه دار تا دائمی بشن!

. .

گلایه ها عیبی ندارند
کنایه هاست
که ویران میکند آدمی را ...

.࿐

‏آدم‌ها همیشه به نصیحت احتیاج ندارند!
گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند
دستی‌ست که بگیرد
گوشی‌ست که بشنود
لبی‌ست که ببوسد
و قلبی که آنها را درک کند

.࿐

حس‌هایی هستند که اسمی ندارند:
نگران نیستی اما آرام هم نیستی...
غریب نیستی اما آشنا هم نیستی...
نه دلت می‌خواهد بمانی نه آرزوی رفتن داری...
دلت می‌خواهد جایی که هستی نباشی اما جای دیگری هم نباشی...

آدم‌ها در اصل توان و تحمل
خوشبختی را ندارند!
طالبش هستند بی تردید،
اما همین که بهش برسند
حرص و جوش می‌زنند
و خواب چیزهای دیگری می‌بینند ...

-مارگریت_دوراس


زیبارویان اعتماد به نفس ندارند، اکس تاکسیک دارند.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

نوشته, برخی, درمان, ندارند, گمانم, تمام, زخمهای, همین, هرکسی, اندازهی, رنجهایش, میکند, همانقدر, شادی, سعادت, میداند, سختی, آسودگی, یکدیگر, نشدنی, هستند, نباشد, آنیکی, مفهموم, میدهد, چقدر, زیبا, کشیدههایی, ناگفته, میفهمند, شفقت, درون, رفتارت, میکنند, نیازی, توضیح, آدمها, سرشان, افلاک, برسد, هویت, فراموش, نمیکنند, مادامی, طوفان, عبور, دلخوش, آرامش, نمیشوند, دقیقههای, خوشبختی, میدانند, مهشید, تمسکی, مکانها, ارزشی, وقتی, وجود, کسانی, دوستشان, داریم, خالی, هرگز, نداشته, زندگی, لیاقت, تورو, راجب, خودتو, خصوصی, دائمی, گلایه, عیبی, کنایه, هاست, ویران, آدمی, همیشه, نصیحت, احتیاج, گاهی, تنها, چیزی, واقعا, محتاجند, دستیست, بگیرد, گوشیست, بشنود, لبیست, ببوسد, قلبی, آنها, حسهایی, اسمی, نگران, نیستی, غریب, آشنا, میخواهد, بمانی, آرزوی, رفتن, جایی, هستی, نباشی, دیگری, توان, تحمل, طالبش, تردید, برسند, میزنند, خواب, چیزهای, میبینند, زیبارویان, اعتماد, تاکسیک,