کپشن های مربوط به نابودی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نابودی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

به جای «دوستت دارم» به محبوب اتون بگید :
«من تو را به جان می خوانمت. به دل می نشانمت.به عشق می دانمت. به غزل می سُرایمت.به ماه می پندارمت. به مهر می جویمت. آری من تورا دوست دارم با تمامِ نابودی هایم.»


. .

به جای «دوستت دارم» به محبوب‌‌تون بگید:
«من تو را به جان می‌خوانمت.
به دل می‌نشانمت.
به عشق می‌دانمت.
به غزل می‌سُرایمت.
به ماه می‌پندارمت.
به مهر می‌جویمت.
آری من تو را دوست دارم با تمامِ نابودی‌هایم.»

. .

.
هزار جور اشتباه می کنیم
و هر بار خودمان را با
"دفعه اول بود "
"دیگر تکرارش نمی کنم"
توجیه می کنیم …
اما گاهی
لابه لای همین دفعه اولی ها
قلبی ، غروری ،حرمتی
چنان می شکند که تا آخر عمر
ترمیم شدنی نیست!
گاهی برای نابودی یک نفر
یک بار اشتباهمان کافیست …!


- فرشته رضایی

قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید وقتی:

1-وقتی نمی‌بخشید
2-وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
3-وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
4-وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
5-وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
6-وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
7-وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
8-وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
9-وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
10-وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
11-وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
12-وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
13-وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
14-وقتی درمورد همه چیز نگرانید.

‏اینو فهمیدم که هرچیزی زیاد جدی گرفته بشه از یه جایی به بعد باعث نابودیِ خودت میشه .

‏وقتی بهت گفت "یه چیزی هست که باید بهت بگم"
‏پاشو برو
‏نابودی..

‏هیچ چیزی مثل بی اعتنایی به حرف ها و خواسته ها رابطه رو آروم آروم بی اینکه بفهمین به نابودی نمیکشونه

به چه حق همه زندگی مرا به نابودی میکشانی و هیچ حقی از زندگی خودت به من نمیدهی؟

.

✿ کپشن خاص ✿

خط بزنید از زندگیتان
تمامِ آدمهای بلاتکلیفی که غیرِ قابلِ پیش بینی اند
تمامِ آدمهایی که حرف میبرند و می آورند
آدمهایی که چون خودشان به جایی نرسیدند،
تو را هم متقاعد میکنند به درجا زدن
آدمهایی که تا چشمشان به جنس مخالف می افتد،
شخصیتِ جدیدی از آنها میبینی!
آدمهایی که تخریب را از تعریف بهتر بلدند
آدمهایی که با کنایه حرف میزنند
"سَمی"اند...
آرام آرام تمامِ زندگیتان را به نابودی میکشند
آرام آرام از شما فاصله میگیرند
و با خیالِ راحت، زمین خوردنتان را جشن میگیرند

#علی_قاضی_نظام_


✿ کپشن خاص ✿

خط بزنید از زندگیتان
تمامِ آدمهای بلاتکلیفی که غیرِ
قابلِ پیش بینی اند
تمامِ آدمهایی که حرف میبرند و
می آورند
آدمهایی که چون خودشان
به جایی نرسیدند
تو را هم متقاعد میکنند به درجا زدن
آدمهایی که تا چشمشان به
جنس مخالف می افتد
شخصیتِ جدیدی از آنها میبینی!!
آدمهایی که
تخریب را از تعریف بهتر بلدند
آدمهایی که با کنایه حرف
میزنند
"سَمی اند.."
آرام آرام تمامِ زندگیتان را به
نابودی میکشند
آرام آرام از شما فاصله میگیرند
و با خیالِ راحت
زمین خوردنتان را جشن میگیرند!!

#علی_قاضی_نظام

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

دوستت, دارم, محبوب, اتون, بگید, خوانمت, نشانمت, دانمت, سُرایمت, پندارمت, جویمت, تورا, تمامِ, نابودی, هایم, محبوبتون, میخوانمت, مینشانمت, میدانمت, میسُرایمت, میپندارمت, میجویمت, هزار, اشتباه, کنیم, خودمان, دفعه, دیگر, تکرارش, توجیه, گاهی, لابه, همین, اولی, قلبی, غروری, حرمتی, چنان, شکند, ترمیم, شدنی, نیست, برای, اشتباهمان, کافیست, فرشته, رضایی, روان, خودتان, نزدیک, شوید, وقتی, نمیبخشید, کاری, ندارید, ادامه, میدهید, وقتتان, میکنید, مراقبت, نمیکنید, شکایت, پشیمانی, افسوس, زندگی, شریک, نادرستی, زندگیتان, انتخاب, دیگران, مقایسه, برایتان, خوشبختی, میآورد, شکرگزار, قدرشناس, نیستید, روابط, میمانید, بدبین, منفیگرا, هستید, دروغ, درمورد, نگرانید, اینو, فهمیدم, هرچیزی, زیاد, گرفته, جایی, باعث, نابودیِ, میشه, باید, پاشو, اعتنایی, خواسته, رابطه, آروم, اینکه, بفهمین, نمیکشونه, میکشانی, نمیدهی, کپشن, بزنید, آدمهای, بلاتکلیفی, غیرِ, قابلِ, بینی, آدمهایی, میبرند, آورند, خودشان, نرسیدند, متقاعد, میکنند, درجا, چشمشان, مخالف, افتد, شخصیتِ, جدیدی, آنها, میبینی, تخریب, تعریف, بهتر, بلدند, کنایه, میزنند, سَمیاند, آرام, میکشند, فاصله, میگیرند, خیالِ, راحت, زمین, خوردنتان,