کپشن های مربوط به شدنی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شدنی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

yoυ're looĸιng ғor υѕ тo looĸ aғтer

تو دنبال دیده شدنی ما دنبال از یادها رفتن

‌‌‌‌‌‌.࿐

Some addictions are impossible to abandon like addiction to your eyes.

بعضی اعتیادام هست ترک شدنی نیست
مثله اعتیاد به چشمات:))

ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵃᵗ ᶤᶰᵉˣᵖʳᵉˢˢᶤᵇˡᵉ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ

تـو همان حس توصیف نشدنی .️

دوباره شب و یک قصه‌ی تکراری،
که بدون تو،
"تکرار" می‌کند
این بودنِ "تکرار" نشدنی را...

. .

کم کم یاد میگیری
برای هیچ چیز اصرار نکنی
شدنی ، میشه
موندنی ، میمونه
اومدنی ، میاد
رفتنی هم میره !!
.. ..

"A year ago, I wasn't who I am today. A year from now, I aspire to be even better. Personal growth takes time, but all great things do, so I've learned to stay patient."

"یک سال پیش، چیزی که امروز هستم نبودم.
یک سال بعد، آرزو دارم که حتی بهتر از این هم بشم.
رشد شخصی زمان می بره،
تمام چیزهای عالی انجام شدنی است.
بنابراین یاد گرفتم که صبور باشم."

‌‌‌‌‌‌.࿐

پدرم عقیده داشت که
یک زن نیرومند می‌تونه
از یک مرد هم قویتر باشه،
مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه....
فکر می‌کنم یک زن عاشق،
تقریبا نابود نشدنیه....


. جان اشتاین بک

من قدرتمندتر از خورشیدم،
قدرتمندتر از آدم‌ها و بهارم.
اما خاطره‌ای که هر وقت بخواهد می‌آید و فرار از آن شدنی نیست،
قدرتمندتر از من است.

.دیگری
#آرتور_شینتسلر

.
هزار جور اشتباه می کنیم
و هر بار خودمان را با
"دفعه اول بود "
"دیگر تکرارش نمی کنم"
توجیه می کنیم …
اما گاهی
لابه لای همین دفعه اولی ها
قلبی ، غروری ،حرمتی
چنان می شکند که تا آخر عمر
ترمیم شدنی نیست!
گاهی برای نابودی یک نفر
یک بار اشتباهمان کافیست …!


- فرشته رضایی

‌ ‌

دلبرم ....
از وقتی شدی همه زندگیم
دنیام محدود شده به تو ...
تو جبران همه نداشته هامی..
تو آرامش دلم شدی تا بفهمم زندگی
اونقدرا هم سخت نیست...
اتفاقی وارد زندگیم شدی
و اتفاقا تموم دنیام شدی ...
تو آخرین کسی هستی که اینجوری
عاشقش شدم...
میگن اولین ها هیچوقت
فراموش نمیشن وتو اولین من بودی
تو فراموش نشدنی ترین خاطره منی!
تو دورترین نزدیک منی ...
سهم تو از بودن من قلب من است که
جز تو برای کسی نمی تپد ...
هیچوقت یادت نره قلب یکی
همیشه واسه تو میتپه ...
بمونی برام عزیز دلم ...•


‌●❥.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

دنبال, دیده, شدنی, یادها, رفتن, بعضی, اعتیادام, نیست, مثله, چشمات, همان, توصیف, نشدنی, دوباره, قصهی, تکراری, بدون, میکند, بودنِ, میگیری, برای, اصرار, نکنی, میشه, موندنی, میمونه, اومدنی, میاد, رفتنی, میره, چیزی, امروز, هستم, نبودم, آرزو, دارم, بهتر, شخصی, زمان, تمام, چیزهای, عالی, انجام, بنابراین, گرفتم, صبور, باشم, پدرم, عقیده, داشت, نیرومند, میتونه, قویتر, باشه, مخصوصا, میکنم, عاشق, تقریبا, نابود, نشدنیه, اشتاین, قدرتمندتر, خورشیدم, آدمها, بهارم, خاطرهای, بخواهد, میآید, فرار, دیگری, هزار, اشتباه, کنیم, خودمان, دفعه, تکرارش, توجیه, گاهی, لابه, همین, اولی, قلبی, غروری, حرمتی, چنان, شکند, ترمیم, نابودی, اشتباهمان, کافیست, فرشته, رضایی, دلبرم, وقتی, زندگیم, دنیام, محدود, جبران, نداشته, هامی, آرامش, بفهمم, اونقدرا, اتفاقی, وارد, اتفاقا, تموم, آخرین, هستی, اینجوری, عاشقش, میگن, اولین, هیچوقت, فراموش, نمیشن, ترین, دورترین, نزدیک, یادت, همیشه, واسه, میتپه, بمونی, برام, عزیز,