کپشن های مربوط به غمگین

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی غمگین

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

وقتی در شهر صدای خنده‌ی هیچکس نمیاد
دیگه اهمیتی نداره تو خونت کجاست
ماشینت چیه یا چقدر پول داری
اگر انسان باشی تو هم غمگین خواهی بود
اگر انسان باشی!!

گاهی واقعا فرصت نمی‌کنم برای هیچ چیز و اینکه نمی‌توان این را برای کسی توضیح داد، غمگینم می‌کند...


. .

‏"سیگار داری؟" خیلی جمله ی غمگینیه، ولی غم انگیز ترم میشه وقتی اینو از آدمی بشنوی که هیچوقت تا حالا سیگار نکشیده مثل بهمن:)))

.
𝗡 𝗘 𝗜 𝗧 𝗛 𝗘 𝗥 sᴀᴅ ɴᴏʀ ʜᴀᴘᴘʏ , ᴊᴜsᴛ ᴇᴍᴘᴛʏ ᴏғ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴ

نَه غمگین و نَه شاد ، فقط خالی از اِحساس..!

.࿐

• 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘥 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘷𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶

• تو دیگرانُ از غمگین شدن نجات میدی
اما هیچکس تورو نجات نمی ده

‌‌‌‌‌‌.࿐

بعضی روزام هیچ اتفاقی نیوفتاده، ولی دلت میخواد غمگین باشی، دلت میخواد کمتر حرف بزنی، بیشتر خیره بشی، کمتر بیرون بری، بیشتر تنهایی وقت بگذرونی، تا خود صبح رو یه موسیقی غمگین قفلی بزنی و به رفتن کسی که شاید هیچوقت تو زندگیت نبوده فکر کنی و ریز ریز اشک بریزی، بعضی روزا انگار آدم وظیفه خودش میدونه تموم غم دنیا رو به دوش بکشه...
موجود عجیبیه این آدمیزاد.

. .

𝗡 𝗘 𝗜 𝗧 𝗛 𝗘 𝗥 sᴀᴅ ɴᴏʀ ʜᴀᴘᴘʏ ᴊᴜsᴛ ᴇᴍᴘᴛʏ ᴏғ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴ

نَه غمگین و نَه شاد فقط خالی از اِحساس.

𝐖𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐬𝐚𝐝

بهترین راه برای غمگین بودن این است که منتظر شخص دیگری باشی تا تو را خوشحال کند.️

گاهی راحت تر آن است با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید!. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, وقتی, صدای, خندهی, هیچکس, نمیاد, دیگه, اهمیتی, نداره, خونت, کجاست, ماشینت, چقدر, داری, انسان, باشی, گاهی, واقعا, فرصت, نمیکنم, برای, اینکه, نمیتوان, توضیح, غمگینم, میکند, سیگار, خیلی, جمله, غمگینیه, انگیز, اینو, آدمی, بشنوی, هیچوقت, حالا, نکشیده, بهمن, خالی, اِحساس, دیگرانُ, نجات, میدی, تورو, بعضی, روزام, اتفاقی, نیوفتاده, میخواد, کمتر, بزنی, بیشتر, خیره, بیرون, تنهایی, بگذرونی, موسیقی, قفلی, رفتن, شاید, زندگیت, نبوده, بریزی, وظیفه, خودش, میدونه, تموم, دنیا, بکشه, موجود, عجیبیه, آدمیزاد, بهترین, بودن, منتظر, دیگری, خوشحال, راحت, اندوهی, درونتان, لبخند, بزنید, بخواهید, عالم, دهید,