کپشن های مربوط به شوند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شوند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

باید یک‌بار به خاطر همه چیز گریه کرد، آنقدر گریه کرد که اشک‌ها خشک شوند. باید این تن اندوهگین را چلاند، بعد دفتر زندگی را ورق زد، به چیز دیگری فکر کرد.
باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑦 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑜𝑛 𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟

افکار منفی را همان ابتدای کار که ظاهر میشوند نابود کنید‌‌

.࿐

مگه نمیگُفتن از محبّت خارها گُل میشوند؟
والا ما هر چی محبّت کردیم خارها پرو تر و وقیح تر شدن که..


ایستادگی کن تاروشن بمانی ، شمع‌های افتاده خاموش می‌شوند!


.࿐

برای همه‌ی ما همه‌ی روزها فراموش می‌شوند به جز همان یک روز که نشانی آن را به هیچ‌کس نگفتیم…


𝐁𝐢𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞

تغییرات بزرگ همیشه از درون انسانها آغاز می‌شوند‌‌

.࿐

.وقتی یک درونگرا و برونگرا باهم وارد رابطه میشوند احساس Chrysalism رُخ میده.

سیمین بهبهانی چقدر قشنگ گفت :
همه‌ی آدم‌ها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند !
اگر بزرگشان کنیم گم می شوند و دیگر نه شما
را می بینند نه خودشان را ...
بیایید به اندازه ی آدم‌ها دست نزنیم !

اگر اسم احساستان " عشق یا دوست داشتن " است، پس کاری نکنید که هی مجبور شوند
خودشان را با بهانه و بی بهانه به شما یادآوری کنند!  خودتان را اندکی به جای هم بگذارید، گاهی!

طرز خودکشی در هر کس منحصربه خودشه.
یکی دیگه شیک نمی‌پوشه.
یکی دیگه آرزویی نمی‌کنه.
یکی دیگه به تحصیل ادامه نمی‌ده.
یکی دیگه به خودش نمی‌رسه.
یکی مدام ترانه‌های غمگین گوش می‌ده.
یکی دیگه از خودش عکس یادگاری نمی‌گیره.
یکی محبت نمی‌کنه.
یکی دیگه محبت نمی‌پذیره.
و...
این‌گونه است که اکثر آدم‌ها در ۳۰ سالگی می‌میرند و در ۸۰ سالگی دفن می‌شوند...!