کپشن های مربوط به برایت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی برایت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

دبی فورد چندتا جمله جادویی داره که بنظرم این یکی از بهتریناشه:

هر آنچه دوست دارید شخص دیگری برایتان انجام دهد را، خودتان برای خود انجام دهید...

مثلا همین که تو هر بار از دردهایت
می‌گویی و من برایت اشک میریزم
یا تو هر جا باشی از غصه‌های من دلت
می‌گیرد …
همین که شادی تو رووی لب‌های من لبخند می‌آورد
و خوشحالی من باعث خوشحالی تو
می‌شود …
حتی اگر در هیچ شناسنامه‌ای ثبت نشود باعث پیوند ماست …
تو عجیب‌ترین وابستگی دنیایی…
هیچکس منی…
همه کس منی!"رفتن"
همیشه با گُفتــَــن
خداحافظ یا
دَست تکان دادن های دیدار آخـَر نیست...
گاهی آدم ها با اینکه کنارت هَستنـد اما غـزل خداحافظی را
برایت خوانده اَند ؛
با
نادیده گرفتنشان...
بی توجهی ها...
بی احترامی ها...
و چه بسیار اَند
مانـْدنـی هایِ رَفتِه...

به کسی که برایت نمی‌نویسد،
مزاحمِ روزهایت نمی‌شود، درباره ‌ات نمی‌خواند،
مهمترین تاریخ‌های تو را حفظ نمی‌کند و زندگی‌ات را پُر از کارهای شگفت‌‌انگیز نمی‌کند ‏؛
وابسته نشو
وابسته نشو
وابسته نشو...

- غسان کنفانی

. .

یا میماند و تمامِ دنیای #تُ میشود،
یا میرود از تمام دنیا
برایت یک #تُ میماند..


#محسن_صفری


"Learn to say NO. If you always say yes to others, you'll never have enough time for the things that matter the most to you."

"نه گفتن را یاد بگیرید. اگر همیشه به افراد بله بگویید، هرگز وقت کافی برای چیزهایی که برایتان مهم هستند نخواهید داشت."


.࿐

normalize admitting that you actually care. being nonchalant all the time is overrated af

عادی کنید و بپذیرید که واقعاً بعضی چیزها برایتان مهم است.
همیشه بی‌تفاوت بودن یک چیز افراطی ،ارزیابی می‌شود.


.࿐

فیک هستید، خودتان نیستید؛ نمیشود برایتان مرد.

و سپس خداوند طوری برایت جبران میکند که انگار چیزی از دست نداده ای .
you won't find hatred in this heart, I'll always be rooting for you, with love

در این دل نفرتی پیدا نخواهی کرد، من همیشه برایت ریشه ای از عشق خواهم بود.

.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

فورد, چندتا, جمله, جادویی, داره, بنظرم, بهتریناشه, آنچه, دوست, دارید, دیگری, برایتان, انجام, خودتان, دهید, مثلا, همین, دردهایت, میگویی, میریزم, باشی, غصههای, میگیرد, شادی, رووی, لبهای, لبخند, میآورد, خوشحالی, باعث, میشود, نشود, پیوند, ماست, عجیبترین, وابستگی, دنیایی, هیچکس, رفتن, همیشه, گُفتَن, خداحافظ, دَست, تکان, دادن, دیدار, آخَر, نیست, گاهی, اینکه, کنارت, هَستند, خوانده, اَند, نادیده, گرفتنشان, توجهی, احترامی, بسیار, مانْدنی, هایِ, رَفتِه, نمینویسد, مزاحمِ, روزهایت, نمیشود, درباره, نمیخواند, مهمترین, تاریخهای, نمیکند, زندگیات, کارهای, شگفتانگیز, وابسته, غسان, کنفانی, میماند, تمامِ, میرود, محسنصفری, گفتن, بگیرید, افراد, بگویید, هرگز, کافی, چیزهایی, هستند, نخواهید, داشت, عادی, کنید, بپذیرید, واقعاً, بعضی, بیتفاوت, بودن, افراطی, ارزیابی, هستید, نیستید؛, خداوند, طوری, جبران, انگار, چیزی, نداده, نفرتی, پیدا, ریشه, خواهم,