کپشن های مربوط به برایش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی برایش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

For someone the smile you give, is the only best thing that could possibly happen to them, you just don't realize it

لبخندی که به کسی می دهید،
بهترین اتفاقی است که ممکن است برایش بیفتد، شما متوجه نمی شوید....

.࿐

برای اینکه روحتون سالم بمونه باید اینارو از ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩت ﺣﺬﻑ کنی:


۱- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪآﺭﺩ.
۲- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
۳- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
۴- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
۵- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
۶- ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
٧- شخصی که بی حرمتی برایش تفریح است.


. .

‌‌- ‏برایم نوشت:
«تو زخمِ عمیقی هستی که هر کسی می‌خواهد بر تن‌ش داشته باشد.»
برایش نوشتم:
«ما اهلِ ماندن نیستیم، این را زخم‌هایمان گواهی می‌دهد.»

Don't rush things. They will happen when they are supposed to.

در هیچ کاری عجله نکنید.
زمانی که برایش مقرر شده باشد اتفاق می افتد.

.࿐

وقتی فرزندتان را میبوسید
و کوله یِ کوچکش را رویِ دوشش میگذارید، به او یاد دهید برایِ رسیدن به ارزش ها از بی ارزش ها بگذرد،
نیازی نیست داستایوفسکی برایش بخوانید، همین که بگویید
دندانِ شیری ات را که از دست دادی
خوشحال باش که میخواهی
به دندانِ دائمی برسی،
او خودش ارزش ها را میفهمد.

.
بعضی⁩ ‌ ها⁩‌ آمده⁩‌ اند⁩
‏‌ که معجزه⁩ یِ زندگیِ آدم باشند..
می آیند ‌ که⁩ وسطِ بدبختی های روزمره ات؛برای لحظاتی هم ‌ که⁩ شده
پَرت شوی وسطِ خوشبختی..
می آیند که حتی وقتی از دردهایت برایشان حرف میزنی ، از اینکه او را داری که اینطور دو جفت گوش شده برای شنیدنِ حرف هایت
‏کِیف کنی و یکهو دردهایت فراموشت شوند..
اصلا بعضی ها آنقدر با خودشان معجزه می آورند که اگر یک روز نباشند ، همین نبودنشان می شود بزرگ ترین درد زندگی!
.
#آنا_جمشیدی


Know what you want, work to get it, then value it once you have it.

آنچه را که می خواهید، بدانید،
برای به دست آوردن آن تلاش کنید،
سپس زمانی که آن را بدست آوردید برایش ارزش قائل شوید.

.࿐

کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش کشید ،
برایشان چای ریخت ،
کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده ،
به لحظاتشان رنگِ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد .
کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوش تمامِ آدم ها گفت ؛
که غم و اندوه ،
رفتنی است و روزهایِ خوب در راه اند ،
که حالِ همه مان خوب خواهد شد ...

دلم روشن است. چون دنیا صلابت زن ایرانی را و قدرت و جسارت ایران و ایرانی را به چشم دید.
من دلم روشن است چون نسل به نسل داریم جسورتر می‌شویم و آگاه‌تر.
دلم روشن است، چون حمایت و مهربانی جهانیان را به چشم دیدم و عضوی شده‌بودیم که عمیقا درد داشت و جهانی برایش بی‌قرار شد. که حالا غریبه نیستیم و با مردم جهان، یک راز مشترک داریم.
من دلم روشن است، چون از پس اینهمه سیاهی، دل‌هایی سفید می‌بینم و ذهن‌هایی روشن!
من دلم روشن است، بعد از این پاییز، یک‌ضرب به بهار می‌رسیم...
من دلم روشن است ...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

You are worthy of the life you dream of. You just have to work for it a little longer, and it'll soon be yours!

شما لایق زندگی ای هستید که آرزویش را دارید.
فقط باید کمی بیشتر برایش تلاش کنید و خیلی زود مال شما خواهد شد!

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

لبخندی, دهید, بهترین, اتفاقی, ممکن, برایش, بیفتد, متوجه, شوید, اینکه, روحتون, سالم, بمونه, باید, اینارو, شخصی, حرمتی, تفریح, برایم, نوشت, زخمِ, عمیقی, هستی, میخواهد, داشته, باشد, نوشتم, اهلِ, ماندن, نیستیم, زخمهایمان, گواهی, میدهد, کاری, عجله, نکنید, زمانی, مقرر, افتد, وقتی, فرزندتان, میبوسید, کوله, کوچکش, رویِ, دوشش, میگذارید, برایِ, رسیدن, ارزش, بگذرد, نیازی, بخوانید, همین, بگویید, دندانِ, شیری, دادی, خوشحال, میخواهی, دائمی, برسی, خودش, میفهمد, بعضی, آمده, معجزه, زندگیِ, باشند, آیند, وسطِ, بدبختی, روزمره, ات؛برای, لحظاتی, پَرت, خوشبختی, دردهایت, برایشان, میزنی, داری, اینطور, شنیدنِ, کِیف, یکهو, فراموشت, شوند, اصلا, آنقدر, خودشان, آورند, نباشند, نبودنشان, بزرگ, آناجمشیدی, آنچه, خواهید, بدانید, آوردن, تلاش, بدست, آوردید, قائل, تمامِ, غمگین, تنهایِ, جهان, آغوش, کشید, ریخت, کنارشان, نشست, کلامِ, ساده, لحظاتشان, رنگِ, آرامش, پاشید, حالشان, قاطعانه, اندوه, رفتنی, روزهایِ, حالِ, روشن, دنیا, صلابت, ایرانی, قدرت, جسارت, داریم, جسورتر, میشویم, آگاهتر, حمایت, مهربانی, جهانیان, دیدم, عضوی, شدهبودیم, عمیقا, بیقرار, حالا, غریبه, مردم, مشترک, اینهمه, سیاهی, دلهایی, سفید, میبینم, ذهنهایی, پاییز, یکضرب, بهار, میرسیم, لایق, هستید, آرزویش, دارید, بیشتر, خیلی,