کپشن های مربوط به محکم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی محکم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

ٰ
𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙞𝙨 𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩
𝙃𝙪𝙜 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙖 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙩𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙧..

زندگی کوتاهه همدیگه رو
یکم محکمتر بغل کنید

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝙔𝙤𝙪 𝙉𝙚𝙚𝙙 𝙏𝙤 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣 𝙏𝙤 𝘽𝙚 𝙎𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜,𝙇𝙞𝙠𝙚 𝘼 𝙎𝙥𝙞𝙩𝙚𝙛𝙪𝙡 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚!

باید یاد بگیری که محکم باشی مثل یه لبخند پر از بغض!.
‌‌
‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐤𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐦𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞

موسیقی تنها چیزیه که از لحاظ روحی منو محکم نگه می‌داره.

「♡」

‹لُطفاً غمگین نباش...
فکر کن به
اتفاقات خوب هنوز نیوفتاده،
به لبخند‌هایِ هنوز نزده،
آدم‌های خوب هنوز ملاقات نکرده،
و سفرهای ناب هنوز نرفته‌...
فکر کن به مسیرهای سَبز و
روشنی که بُن بست نیستند؛
به پُل‌های محکمی که به
سرزمین‌های آرام می‌رسند›

#شبتون_بخوشی_رُفَقا...


.
گـر چه آشوبـم ولی
آرامـش جـان مـرا
شـانـه هـای محکمت
حتما کفایت می کند..️

#طاهره_اباذری_هریس

.

قصد پرواز را ندارم
من بدون دستانت
حتی با بالی محکم
ترس از ارتفاع را دارم
#نیماشیرازی

شبیه کوهی سخت و محکم ، استوار و پا برجا ، می ایستم ، در سخت ترین شرایط و سردترین شب ها و روزها ، دوام می آورم ، نمی شکنم ، نمی لرزم ، نمی ریزم ... ولی بعد از تمام تاب آوردن ها ، یک روز ، یک جا ، تمام خشم های ته گرفته و دغدغه های سرریز شده را از قله ی طاقتم بیرون می ریزم ، تمام سکوت های بیات شده ام را فریاد می کنم و چه منظره ی هولناکی ست فوران آتشفشانی که به خاموشیِ مداومش ایمان داشتند ... ولی آرام که گرفتم ؛ گدازه های خشم و ناامیدی ام ، زیباترین تندیس ها را ساخته اند و من باشکوه تر از همیشه ، ایستاده ام .
ایرادی ندارد اگر گاهی فرو بریزی و ناامید باشی ... که گاهی ناامیدی و ابراز درد ، بهترین تسکین است و بهترین شیوه برای دفع ضعف ها ، و رسیدن به نقطه ی تداوم و استحکامِ بیشتر ...
شاید اگر آتشفشان ها نبودند و اگر روزنه ای برای برون ریزیِ داغِ زمین نبود ؛ تمام کوه های جهان، فرو می ریختند ، تمام دریاها خشک می شدند و تمام اقیانوس ها می مردند . . .

#نرگس_صرافیان_طوفان . .

‏من ادم قوی و محکمیم اما هر از گاهی نیاز دارم یکی بغلم کنه و بگه " نگران نباش! همه چی قرار درست بشه"

گاهی وقتا باید یه نقطه بزاری باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی، باز بیفتی و محکم تر پاشی!گاهی وقتا باید یه لبخند خوشگل به همه ی تلخیا بزنی و بگی مرسی که یادم دادین قوی باشم:). .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, زندگی, کوتاهه, همدیگه, محکمتر, کنید, بگیری, باشی, لبخند, موسیقی, تنها, چیزیه, لحاظ, روحی, میداره, لُطفاً, نباش, اتفاقات, هنوز, نیوفتاده, لبخندهایِ, نزده, آدمهای, ملاقات, نکرده, سفرهای, نرفته, مسیرهای, سَبز, روشنی, نیستند؛, پُلهای, محکمی, سرزمینهای, میرسند, آشوبم, آرامش, شانه, حتما, کفایت, پرواز, دستانت, بالی, ارتفاع, شبیه, کوهی, استوار, برجا, ایستم, ترین, شرایط, سردترین, روزها, دوام, آورم, شکنم, لرزم, ریزم, تمام, آوردن, گرفته, دغدغه, سرریز, طاقتم, بیرون, سکوت, بیات, منظره, هولناکی, فوران, آتشفشانی, خاموشیِ, مداومش, ایمان, داشتند, گرفتم, گدازه, ناامیدی, زیباترین, تندیس, ساخته, باشکوه, ایستاده, ایرادی, ندارد, گاهی, بریزی, بهترین, تسکین, شیوه, برای, رسیدن, نقطه, تداوم, استحکامِ, بیشتر, شاید, نبودند, روزنه, ریزیِ, داغِ, جهان, ریختند, دریاها, شدند, اقیانوس, مردند, محکمیم, نیاز, بغلم, نگران, قرار, درست, وقتا, بزاری, شروع, بخندی, بجنگی, بیفتی, پاشی, خوشگل, تلخیا, بزنی, مرسی, دادین,