کپشن های مربوط به همیشه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی همیشه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

اشتباه نکن
دور و نزدیک بودنِ آدم‌ها
به فاصله‌شان تا تو نیست

نزدیک‌ترین آدم به تو،
آن کسی است که از دور‌ترین فاصله،
همیشه هوایت را دارد.

یه گردنبند زنجیر که کادو بگیری و تا همیشه و همه جا گردنت باشه >>>>>>

Soul-mates are people who bring out the best in you. They are not perfect but are always perfect for you.

جفت روحتان افرادی هستند که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند.
آنها کامل نیستند اما همیشه برایتان عالی هستند.


. .

برای گُم شدن همیشه نباید توی کوچه پس کوچه‌های غربت باشی!
گاهی وقت‌ها توی اتاق خودت، میون تک تک خاطراتت گم میشی.
اون وقت باید خیلی به عقب برگردی، تا خودت رو پیدا کنی.
خیلی …

ولی آقای قاضی!
این رسمش نبود.....
ما کُردا همیشه میزبانای خوبی بودیم


#شبتون_بی_ترس ..

Identifying your problems is important. But always focus your energy on the solutions.

شناسایی مشکلاتتان مهم است.
اما همیشه انرژی خود را روی راه حل ها متمرکز کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝙰𝙻𝚆𝙰𝚈𝚂 𝚁𝙴𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁,
𝙵𝙸𝚁𝚂𝚃 𝙾𝙵 𝙰𝙻𝙻, 𝙴𝚅𝙴𝚁𝚈𝙾𝙽𝙴 𝙼𝙰𝙺𝙴𝚂 𝙵𝚄𝙽 !!

همیشه یادت باشه،
اول مسیر همه مسخرت میکنن !!

.࿐

A man with no vision for his future will always return to his past.

مردی که هیچ چشم اندازی برای آینده اش نداره همیشه به گذشته اش برمیگرده.

‌‌‌‌‌‌.࿐

• 𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚏𝚘𝚛𝚌𝚎 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞, 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚠𝚒𝚕𝚕.

• هیچوقت کسیُ مجبور نکن که برات وقت بذاره،
فردی که مناسبت باشه همیشه این کارو میکنه

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, اشتباه, نزدیک, بودنِ, آدمها, فاصلهشان, نزدیکترین, دورترین, هوایت, دارد, گردنبند, زنجیر, کادو, بگیری, گردنت, باشه, روحتان, افرادی, هستند, بهترین, نمایش, گذارند, آنها, کامل, نیستند, برایتان, عالی, نباید, کوچه, کوچههای, غربت, باشی, گاهی, وقتها, اتاق, خودت, میون, خاطراتت, میشی, خیلی, برگردی, پیدا, آقای, قاضی, رسمش, نبود, کُردا, میزبانای, خوبی, بودیم, شناسایی, مشکلاتتان, انرژی, متمرکز, کنید, یادت, مسیر, مسخرت, میکنن, مردی, اندازی, آینده, نداره, گذشته, برمیگرده, هیچوقت, کسیُ, مجبور, برات, بذاره, فردی, مناسبت, کارو, میکنه,