پست های مربوط به میمانی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میمانی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

رفیق... چه خوب است
میان این همه جماعتِ بی معرفت و بی انصاف تو هستی...
چه خوب است
که چه زمان خوشی ام و چه زمانی هایی که غصه دلم را میگیرد کنارم میمانی...
چه خوب است
که مرا درک میکنی و همیشه هوای مرا داری...
رفیق...
همه رفتند تو نرو...
اجازه نده کلکسیون از دست دادن هایم
با از دست دادن تو تکمیل شود...
رفیق...
بمان برایم تا زمانی ک
جفتمان موهای سرمان سفید شود
و روزگاری بنشینیم و از
خاطرات جوانی مان تعریف کنیم....
دوستت دارم رفیق همیشگی من
.
امیرعلی اسدی .


دل اگر بســــــتی ،
محـــــــکم نبند!
مراقب باش گره نزنی؛
او ‌میرود،
آنوقت تو میمانی و یک گره کور...!!!


وقتی میمانی و میبخشی
فکر میکنند رفتن را بلد نیستی
باید به آدم ها از دست دادن را متذکر شد ؛
آدم ها همیشه نمی مانند
یک جا در را باز میکنند و برای همیشه میروند

. آنا گاوالدا

‌ ‌ ‌ ‌ ‌
"تو∞" هَمون راز مَنی ،
که فَقط در دلـ♡ـم ماندگار میمانی :)...
‌‌‌‌.

ما آدمها منتظرِ کسی میمانیم که ما را ترک کرده،
که ما را یک زمانی بی اندازه دوست داشته...
منتظرِ همان آدم،با همان رفتار و همان شخصیتِ دمِ رفتنش...
ولی کسی که برمیگردد؛
نه دیگر بی اندازه دوستمان دارد،
نه ذره ای به آن آدمِ دمِ رفتن که میخواستیمش شباهت دارد...
برای همین است که هیچ رابطه تمام و دوباره شروع شده ای،
به سرانجام خوب نرسیده و
به سرانجام خوب نخواهد رسید...

. .

اصرار میکنند
برای اثبات بودنشان و ماندنشان
اصرار میکنندکه تونیزباشی همراهشان
همان آدمها
وقتیکه پذیرفتی بودنشان را
وقتیکه باورشان کردی
بسادگی
میروند
تو میمانی با باوری مرده

#ایلهان_برک

ما آدمها منتظرِ کسی میمانیم که ما را ترک کرده،
که ما را یک زمانی بی اندازه دوست داشته...
منتظرِ همان آدم،با همان رفتار و همان شخصیتِ دمِ رفتنش...
ولی کسی که برمیگردد؛
نه دیگر بی اندازه دوستمان دارد،
نه ذره ای به آن آدمِ دمِ رفتن که میخواستیمش شباهت دارد...
برای همین است که هیچ رابطه تمام و دوباره شروع شده ای،
به سرانجام خوب نرسیده و
به سرانجام خوب نخواهد رسید...

. .

.
ساده از کسی که
دوستش دارید نگذرید
شاید با خودت فکر کنی
دوباره بهترش را تجربه می کنی
اما نه، تا ابد در همان
یک نفر باقی میمانی!
و در هر کسی
به دنبال نشانی از او میگردی
مثلا در یکی خنده اش را
در یکی شیطنت‌اش را
در یکی تن صدایش را
آخ چه بگویم از اسمش
که دیونه ات میکند!
اما هیچ کدام خود او نمیشود
و در آخر ناامید از نیافتنش
در هجمی از خواستن های الکی
با حسرت عشقی از دست رفته
باقی عمرت را ...
دل مُرده و چشم به راه سر میکنی
لطفا راحت از احساستان نگذرید
که عمری را برای
عاقل بودن فرصت دارید

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌

اما گاهی کسی برایت عزیز تر از خودت می‌شود و برای دل او میمانی حتی اگر دلت راضی به ماندن نباشد...


.

همه چیز داشت خوب پیش میرفت
صبح هایمان با هم
به خیر میشد
شب هایمان به خوش
همه چیز داشت خوب پیش میرفت
تا اینکه فهمیدیم
بدون هم
زنده میمانیم
و..
همین فهمیدن پر حقیقت
شد
بدترین کابوسه عاشقانه هایمان..

#علی_ناظری

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

رفیق, میان, جماعتِ, معرفت, انصاف, هستی, زمان, خوشی, زمانی, هایی, میگیرد, کنارم, میمانی, میکنی, همیشه, هوای, داری, رفتند, اجازه, کلکسیون, دادن, هایم, تکمیل, بمان, برایم, جفتمان, موهای, سرمان, سفید, روزگاری, بنشینیم, خاطرات, جوانی, تعریف, کنیم, دوستت, دارم, همیشگی, امیرعلی, اسدی, بستی, محکم, نبند, مراقب, نزنی؛, میرود, آنوقت, وقتی, میبخشی, میکنند, نیستی, باید, متذکر, مانند, میروند, گاوالدا, هَمون, مَنی, فَقط, ماندگار, آدمها, منتظرِ, میمانیم, کرده, اندازه, داشته, همان, رفتار, شخصیتِ, رفتنش, برمیگردد؛, دیگر, دوستمان, دارد, آدمِ, شباهت, همین, رابطه, تمام, دوباره, شروع, سرانجام, نرسیده, نخواهد, اصرار, اثبات, بودنشان, ماندنشان, میکنندکه, تونیزباشی, همراهشان, وقتیکه, پذیرفتی, باورشان, کردی, بسادگی, باوری, مرده, ایلهانبرک, ساده, دوستش, دارید, نگذرید, شاید, خودت, بهترش, تجربه, باقی, دنبال, نشانی, میگردی, مثلا, خنده, شیطنتاش, صدایش, بگویم, اسمش, دیونه, میکند, کدام, نمیشود, ناامید, نیافتنش, هجمی, خواستن, الکی, حسرت, عشقی, رفته, عمرت, مُرده, لطفا, راحت, احساستان, عمری, عاقل, فرصت, گاهی, برایت, عزیز, راضی, نباشد, میرفت, هایمان, میشد, اینکه, فهمیدیم, بدون, زنده, فهمیدن, حقیقت, بدترین, کابوسه, عاشقانه, علیناظری,