کپشن های مربوط به رفته

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی رفته

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من آدم رفتن نبودم ، الانم نیستم.من میمونم ، انقدر میمونم که عوض شدن همه آدمای دورمو میبینم ، انقدر میمونم که از یه جایی به بعد دیگه چیزی نمیگم ، میشینم یه گوشه ، از دور نگاتون میکنم تا روزی که چشممون به چشم هم بیوفته ؛اونجاست که آرزو میکنید کاش رفته بودم من آدم رفتن نیستم ، من آدم موندن و دیدن پشیمونیتونم وقتی که دیگه خیلی دیره!


. .

اگر یک روز از من بپرسند قوی ترین انسان‌های دنیا چه کسانی هستند؟ جواب می‌دهم : زنانی که تنهایی را یاد گرفته‌اند ...


- جمال ثریا


𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖍𝖆𝖘 𝖌𝖔𝖓𝖊 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖗𝖊𝖙𝖚𝖗𝖓, 𝖇𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖞𝖘 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖆𝖗𝖊 𝖌𝖔𝖓𝖊 𝖜𝖎𝖑𝖑 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗

اون کسی که رفته بَرمیگرده،
ولی روزای رفته هیچوقت ...

.࿐

𖤐⃟.••One day they’ll realize they lost a diamond while playing with worthless stones.”


یه روزے خودش متوجه مے شه وقتے داشته با سنگ ریزه ها ور مے رفته، چه الماسے رو از دست داده.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𖤐⃟.••One day they’ll realize they lost a diamond while playing with worthless stones.”

یه روزے خودت متوجه مے شه وقتے داشته با سنگ ریزه ها ور مے رفته، چه الماسے رو از دست داده

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏حق با داریوش عزیزه. اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد. چون حتی اگه بیاد، اونی که میاد، اونی نیست که رفته.

𝖣𝗈 𝗇𝗈𝗍 𝗐𝗈𝗋𝗋𝗒, 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝖼𝗈𝗆𝖾𝗌 𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗌𝗍 .
نگران نباش، چیزی که میاد از چیزی که از دست رفته بهتره .

Always live

𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑇𝒉𝑒 𝑇𝑜𝑜𝑡𝒉 𝐵𝑟𝑢𝑠𝒉 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑠 𝑇𝒉𝑎𝑡 𝐼𝑡 𝑆𝒉𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝐹𝑜𝑟 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑡 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝐾𝑛𝑜𝑤 𝐼𝑡 𝑌𝑒𝑡
یاد گرفته مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه!

.️
خطرناک بود گفتن دوستت دارم...

به کسی که نفر قبل اعتمادش را گرفته
اما من گفتم و
جواب داد:

کشتی که سال هاست به گل نشسته
دیگر هیچ وقت به دریا بر‌نمی‌گردد،
و آرام از من دور شد....
.
علی کشاورز
.
۱۵ شهریور ۱۴۰۱

Sometimes leaving someone and the pain they were causing you, will be the best decision you ever made.

گاهی ترک کسی و دردی که برات ایجاد می کرد، بهترین تصمیمیه که گرفته ای.

‌‌‌‌‌‌.࿐